SALMS

LLIBRE V

 146

 

Cantaré salms al meu Déu

(Al·leluia.)


1 Glorifica el Senyor, ànima meva.

2 Vull lloar el Senyor mentre visqui,

cantaré salms al meu Déu mentre existeixi.


3 No poseu confiança en els homes principals,

en un mortal que no pot salvar;

4 quan exhalen el seu esperit tornen a la pols,

i aquell dia els seus projectes deixen de ser.


5 Feliç el qui té el Déu de Jacob per ajut

i posa l’esperança en el Senyor, el seu Déu,

6 que ha fet el cel i la terra,

el mar i tot el que contenen;

que guarda fidelitat per sempre,

7 que fa justícia als oprimits,

dóna pa als qui tenen fam.


El Senyor allibera els presoners,

8 el Senyor obre els ulls dels cecs,

el Senyor redreça els decaiguts,

el Senyor estima els justos,

9 el Senyor guarda els forasters,

sosté l’orfe i la viuda,

però capgira el camí dels malvats.


10 El Senyor regna per sempre,

el teu Déu, oh Sió, per totes les generacions.

Al·leluia!