SALMS

LLIBRE V

 140

 

Preserva’m dels homes violents

(Del mestre de cant. Salm de David.)


1 Deslliura’m, Senyor, de la gent dolenta;

preserva’m dels homes violents,

2 dels qui en el cor maquinen maldats,

cada dia provoquen baralles,

3 afuen la llengua com les serps,

sota el llavi porten verí d’escurçó.

(Pausa)


4 Guarda’m, Senyor, de les urpes del malvat,

preserva’m dels homes violents,

dels qui es proposen fer-me la traveta.

5 Els superbs m’han posat un parany

i amb cordes han estès una xarxa,

vora el camí m’hi han preparat trampes. (Pausa)


6 Dic al Senyor: Tu ets el meu Déu.

Senyor, escolta el clam del meu prec.

7 Senyor, Sobirà meu, potent Salvador meu,

tu que em cobries el cap el dia del combat:

8 no satisfacis, Senyor, els propòsits dels malvats,

no afavoreixis el seus intents.

(Pausa)


9 Alcen el cap els qui m’envolten:

que els el cobreixi la maledicció que han llançat!

10 Plouran damunt seu brases ence-ses,

seran abocats als abismes i no en sortiran.

11 No restarà en el país cap maleïdor,

la desgràcia perseguirà l’home violent a batzegades.


12 Jo sé que el Senyor prendrà la causa de l’afligit,

sostindrà el dret dels desvalguts.

13 Sí, els justos donaran lloança al teu nom,

els íntegres viuran sota la teva mirada.