SALMS

LLIBRE V

 136

 

És etern el seu amor


1 Doneu lloança al Senyor perquè és benigne,

perquè és etern el seu amor.

2 Doneu lloança al Déu dels déus,

perquè és etern el seu amor.

3 Doneu lloança al Senyor dels senyors,

perquè és etern el seu amor;

4 a l’únic que ha obrat grans prodigis,

perquè és etern el seu amor;

5 al qui creà el cel amb intel·ligència,

perquè és etern el seu amor;

6 al qui estengué la terra damunt les aigües,

perquè és etern el seu amor;

7 Al qui creà les grans llumeneres,

perquè és etern el seu amor;

8 el sol perquè regeixi sobre el dia,

perquè és etern el seu amor;

9 la lluna i els estels per regular la nit,

perquè és etern el seu amor;


10 Al qui ferí els primogènits d’Egipte,

perquè és etern el seu amor;

11 i tragué Israel d’enmig d’ells,

perquè és etern el seu amor;

12 amb mà forta i braç estès,

perquè és etern el seu amor;

13 al qui partí en dos el mar Roig,

perquè és etern el seu amor;

14 i féu passar Israel pel mig,

perquè és etern el seu amor;

15 i precipità el faraó i el seu exèrcit al mar Roig,

perquè és etern el seu amor;

16 al qui conduí el seu poble pel desert,

perquè és etern el seu amor;

17 al qui abaté reis eminents,

perquè és etern el seu amor;

18 i féu morir reis poderosos,

perquè és etern el seu amor;

19 Sehon, el rei dels amorreus,

perquè és etern el seu amor;

20 i Og, el rei de Basan,

perquè és etern el seu amor;

21 i donà el seu territori en possessió,

perquè és etern el seu amor;

22 patrimoni d’Israel, servent seu,

perquè és etern el seu amor.


23 Qui en la nostra humiliació es recordà de nosaltres,

perquè és etern el seu amor;

24 i ens alliberà dels nostres adversaris,

perquè és etern el seu amor.

25 Ell és qui dóna l’aliment a tot vivent,

perquè és etern el seu amor.


26 Doneu lloança al Déu del cel,

perquè és etern el seu amor.