SALMS

LLIBRE V

 135

 

Lloeu el Senyor, perquè és benigne

(Al·leluia!)


1 Lloeu el nom del Senyor,

lloeu-lo, servents del Senyor,

2 que esteu a la casa del Senyor,

als atris del temple del nostre Déu.

3 Lloeu el Senyor, perquè és benigne;

canteu salms al seu nom, perquè és amorós.

4 Que el Senyor s’ha escollit Jacob,

Israel, com a propietat seva.


5 Jo sé prou bé que és gran el Senyor,

que el nostre Sobirà és superior a tots els déus.

6 El Senyor duu a terme tot el que es proposa,

al cel i a la terra, en el mar i en tots els abismes.

7 Fa aixecar els núvols de l’extrem de la terra,

crea els llamps per anunciar la pluja,

fa sortir els vents del seu amagatall.


8 Ell és qui ferí de mort els primogènits de l’Egipte,

des de l’home fins al bestiar.

9 Envià senyals i prodigis dintre teu, Egipte,

contra el faraó i contra tots els seus súbdits.

10 Ell és qui aterrà pobles importants

i féu morir reis poderosos:

11 Sehon, el rei dels amorreus,

Og, el rei de Basan,

i tots els reialmes de Canaan;

12 i donà el seu territori en possessió,

en patrimoni d’Israel, el seu poble.


13 Senyor, el teu nom és etern.

Senyor, el teu record va de generació en generació,

14 perquè el Senyor fa justícia al seu poble,

i té compassió dels seus servents.


15 Els ídols dels pagans són plata i or,

de fabricació humana;

16 tenen boca i no parlen,

tenen ulls, però no hi veuen,

17 tenen orelles, però no hi senten,

tampoc no hi ha alè a la seva boca.

18 Iguals que ells són els qui els fabriquen,

i tots els qui hi posen confiança.


19 Casa d’Israel, beneeix el Senyor;

casa d’Aaron, beneeix el Senyor.

20 Casa de Leví, beneeix el Senyor;

creients del Senyor, beneïu el Senyor.

21 Beneït sigui el Senyor des de Sió,

ell que habita a Jerusalem.

Al·leluia!