SALMS

LLIBRE V

 129

 

El Senyor és just

(Càntic dels pelegrinatges.)


1 Molt m’han combatut d’ençà de la meva jovenesa

–prou ho pot ben dir Israel–,

2 molt m’han combatut d’ençà de la meva jovenesa,

però res no pogueren contra mi.

3 Uns llauradors m’han llaurat l’esquena,

m’hi han obert solcs molt llargs.

4 El Senyor és just

i ha trencat els llibants dels malvats.

5 Que siguin avergonyits i reculin enrere

tots els qui odien Sió!

6 Que siguin com l’herba dels terrats,

que s’asseca abans d’espigar,

7 que no omple la mà del segador

ni fa braçat per al qui garbera;

8 ni diuen els qui passen:

“El Senyor us ha donat benedicció.

Us beneïm en nom del Senyor.”