SALMS

LLIBRE V

 127

 

Si el Senyor no edifica la casa

(Càntic dels pelegrinatges. De Salomó.)


1 Si no és el Senyor qui edifica la casa,

vanament treballen els qui la construeixen;

si el Senyor no guarda la ciutat,

vanament vetllarà el vigilant.

2 És en va que us lleveu de matinada

i us retireu tard a reposar,

per menjar el pa de moltes fatigues,

quan ell el dóna als seus estimats tot i dormint.


3 Mireu, els fills són l’herència del Senyor,

és una recompensa el fruit de les entranyes.

4 Com sagetes en mans del lluitador,

així són els fills que heu tingut quan éreu joves.

5 Feliç l’home que en té ple el buirac:

no farà pas mal paper

quan al portal hagi de discutir amb els contraris.