SALMS

LLIBRE V

 123

 

A tu que habites en el cel

(Càntic dels pelegrinatges.)


1 Vers tu tinc els ulls alçats,

a tu que habites en el cel.

2 Talment com el servent té els ulls posats en les mans del seu amo,

i els ulls de l’esclava en les mans de la seva mestressa,

tenim els ulls vers el Senyor, Déu nostre,

fins que s’apiadi de nosaltres.


3 Compadeix-nos, Senyor, compadeix-nos,

que prou amarats estem de tant menyspreu!

4 La nostra ànima n’està ben saturada,

de l’escarni dels insolents,

del menyspreu dels arrogants.