SALMS

LLIBRE V

 117

 

Aclameu-lo tots els pobles


1 Lloeu el Senyor, totes les nacions;

aclameu-lo, tots els pobles!

2 Perquè ens cobreix la seva amorositat

i la fidelitat del Senyor és perpètua.

Al·leluia!