SALMS

LLIBRE V

 110

 

“Seu a la meva dreta”

(De David. Salm.)


1 Oracle del Senyor al meu Senyor:

“Seu a la meva dreta,

i espera que faci dels teus enemics

l’escambell dels teus peus.”


2 El Senyor estendrà, des de Sió,

el ceptre del teu poder.

Tu domines al bell mig dels teus enemics.

3 El teu poble ve a tu voluntariós

el dia de formar en les teves forces,

amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;

i la teva joventut ve a tu com la rosada.

4 El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:

“Tu ets sacerdot per sempre,

com ho fou Melquisedec.”


5 El Senyor és al teu costat:

esclafarà els reis el dia del seu furor;

6 sentencia les nacions, amuntega cadàvers,

segarà caps per l’extensa terra.

7 Pel camí beurà del torrent,

per això redreçarà el cap.