SALMS

LLIBRE IV

 106

 

És etern el seu amor


1 Al·leluia!

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós,

perquè és etern el seu amor!

2 ¿Qui pot descriure les proeses del Senyor

i pregonar totes les seves lloances?

3 Feliços els qui guarden l’equitat,

els qui practiquen sempre la justícia!


4 Recorda’t de mi, Senyor, en la teva benevolència per al teu poble;

visita’m amb la teva salvació,

5 que pugui veure el benestar dels teus elegits,

que m’alegri amb el goig de la teva nació

i m’enorgulleixi amb la teva heretat.


6 Hem pecat com els nostres pares,

hem fet iniquitats, hem estat dolents.

7 Els nostres pares, a l’Egipte, no van apreciar bé els teus prodigis,

ni es recordaren del teu gran amor,

i foren rebels pujant del Mar Roig.

8 Però ell els salvà per amor del seu nom,

per tal de fer palès el seu poder.

9 Increpà el Mar Roig i el deixà sec,

i els féu caminar pel fons marí com pel desert.

10 Així els salvà del poder dels enemics

i els arrencà de mans dels perseguidors;

11 les aigües van colgar els seus contraris:

no en va sobreviure ni un de sol.

12 Llavors van creure en les seves paraules,

i entonaren càntics de lloança,


13 Ben de presa van oblidar les seves obres,

no van esperar la seva guia;

14 es van portar com uns golafres en el desert,

i temptaren Déu estant en la soledat.

15 Ell els donà el que demanaven,

però els envià un flagell a les seves entranyes.


16 Al campament van tenir enveja de Moisès

i d’Aaron, el sant del Senyor.

17 S’obrí la terra i engolí Datan,

i sepultà la colla d'Abirom;

18 un foc s’abrandà contra el seu grup,

una flamarada devorà els malvats.


19 A l’Horeb es van fabricar un vedell

i adoraren una imatge de fosa;

20 així barataren el que era la seva glòria,

per la imatge d’un bou que menja herba.

21 Van oblidar Déu, el seu salvador,

que havia fet grans miracles a l’Egipte,

22 fets prodigiosos al país de Cam,

obres portentoses al Mar Roig.

23 Parlava ja d’exterminar-los,

de no ser per Moisès, el seu elegit,

que es mantingué a la bretxa davant d’ell

per desviar el seu furor de destruir-los.


24 Després van menysprear la terra deliciosa,

i no cregueren en la seva paraula;

25 murmuraven dins les seves tendes,

i no obeïren la veu del Senyor.

26 Aleshores ell alçà la mà jurant

que els faria caure en el desert,

27 que llençaria la seva nissaga entre els gentils

i els escamparia per tota la terra.


28 Després es van fer adeptes de Baal-Peor

i menjaren dels sacrificis dels qui no tenen vida;

29 així, amb les seves accions, li provocaren la ira,

i descarregà un flagell damunt d’ells.

30 Llavors s’alçà Finehés i féu justícia,

i es deturà el flagell.

31 Això li fou atribuït per mèrit,

al llarg de les generacions, per sempre.


32 També l’irritaren prop de les aigües de Meribà,

i Moisès tingué dificultats per culpa d’ells,

33 ja que li amargaren l’esperit,

i els seus llavis van parlar a la lleugera.

34 No extirparen els pobles

que el Senyor els havia dit;

35 es van emparentar amb els gentils

i adoptaren els seus costums;

36 fins i tot veneraren els seus ídols,

que fou per a ells un mal pas:

37 immolaren els fills

i les filles als dimonis.

38 Vessaren la sang innocent,

la sang dels fills i de les filles,

sacrificats als ídols de Canaan;

i la terra fou profanada amb sang.

39 Així es contaminaren amb les seves obres

i es prostituïren amb les seves accions.


40 Per això s’encengué la ira del Senyor

contra el seu poble, i abominà el seu heretatge;

41 els lliurà a mans dels pagans,

i els qui els odiaven els van dominar,

42 els van oprimir els seus contraris,

i foren humiliats sota el seu jou.

43 Moltes vegades els alliberava,

però ells es resistien en els propis designis

i s’enfonsaren en la seva maldat.

44 Tot i així ell va mirar la seva angoixa,

sentint les seves lamentacions,

45 i, amb benevolència, es recordà del seu pacte,

se’n compadí per la seva gran clemència,

46 i va fer que en tinguessin llàstima

tots els qui els esclavitzaven.


47 Salva’ns, Senyor, Déu nostre,

i recull-nos d’entre les nacions,

per tal que donem gràcies al teu sant nom

i puguem gloriar-nos en la teva lloança.


48 Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,

des de sempre i per sempre!

I digui tot el poble: “Amén!”

Al·leluia!