RUT

 4

 

Casament de Booz i Rut

1 Booz va pujar a la porta de la ciutat, i s’hi estava assegut quan va coincidir a passar el parent aquell de qui havia parlat, i li digué: “Ei, tu, atura’t i seu aquí.” Aquell es va aturar i va asseure’s.
2 Després va cridar deu homes dels ancians del poble i els digué: “Seieu aquí”, i ells es van asseure.
3 Llavors va dir al rescatador: “Noemí, que ha tornat dels camps de Moab, posa en venda la parcel·la del camp que era del nostre parent Elimèlec.
4 Jo he pensat comunicar-t’ho per dir-te, davant de tots els aquí presents: “Compromet-te a comprar-la aquí, davant els ancians del poble. Si tu vols rescatar, rescata; però si no ho vols, declara-m’ho, que tu ets el primer rescatador, i jo després de tu.” Ell respongué: “Jo rescataré.”
5 Llavors Booz li digué: “El dia que adquireixis el camp de mans de Noemí, hauràs d’adquirir també Rut, la moabita, muller del difunt, per tal de perpetuar el nom del difunt sobre la seva herència.”
6 L’altre va contestar: “No puc fer el rescat, perquè perjudicaria la meva pròpia heretat. Rescata tu el que jo havia de rescatar, que jo no puc fer-ho.”
7 Antigament, a Israel, pel que fa als rescats i a les permutes, per confirmar qualsevol tracte, l’un es treia el calçat i el donava a l’altre. Així es testificava a Israel.
8 Aquell home, doncs, digué a Booz: “Adquireix-ho tu”, i li va donar el calçat.
9 Booz digué als ancians i a tot el poble: “Vosaltres sou testimonis que avui adquireixo tot el que era d’Elimèlec, tot el que era de Quilion i de Mahlon, de mans de Noemí.
10 També adquireixo Rut, la moabita, muller de Mahlon, a fi que sigui la meva muller, perquè el nom del difunt es perpetuï sobre la seva propietat i no sigui esborrat d’entre els seus germans ni de la porta del seu poble: vosaltres en sou testimonis el dia d’avui.”
11 I tot el poble present a la porta i els ancians van dir: “En som testimonis. Que el Senyor faci que la dona que va a entrar a casa teva es pugui comparar amb Raquel i Lia, que entre les dues van edificar la casa d’Israel. Fes-te poderós a Efrata i sigues famós a Betlem!
12 Que la teva casa esdevingui com la casa de Peres, el fill que Tamar infantà a Judà, per la posteritat que el Senyor et doni d’aquesta noia.”

Naixement d’Obed

13 Així Booz va prendre Rut per muller i es va unir a ella, i el Senyor la va fer concebre i va infantar un fill.
14 Llavors les dones deien a Noemí: “Beneït sigui el Senyor, que no t’ha deixat avui sense rescatador. Que el seu nom sigui proclamat a Israel!
15 Per a tu serà el consol de la teva vida i el sosteniment de la teva vellesa, perquè l’ha infantat la teva nora que tant t’estima, ella que per a tu és millor que set fills.”
16 Noemí prenia el nen, se’l posava a la falda i li feia de mainadera.
17 I les veïnes li van posar un nom, perquè deien: “Li ha nascut un fill a Noemí”, i el van anomenar Obed. Aquest va ser el pare de Jessè, pare de David.

Genealogia de David

18 Aquestes són les generacions de Peres: Peres va engendrar Hesron,
19 Hesron va engendrar Ram, Ram va engendrar Amminadab,
20 Amminadab va engendrar Nahxon, Nahxon va engendrar Salmon,
21 Salmon va engendrar Booz, Booz va engendrar Obed,
22 Obed va engendrar Jessè, i Jessè va engendrar David.