PROVERBIS

 20

 

El Senyor detesta els pesos falsos


1 El vi és descarat i el licor esvalotador;

qui en fa excés no és gaire assenyat.

2 La fúria del rei és com rugit de lleó;

qui excita la seva ira posa en perill la vida.

3 Per a un home és honorable evitar les querelles,

però tots els necis s’hi deixen embolicar.

4 Ve la tardor i el gandul no vol llaurar;

busca en temps de sega i no troba res.

5 Els projectes humans són com aigües profundes,

però l’home entenimentat les sap pouar.

6 N’hi ha molts que presumeixin d’homes de bé;

però un home lleial, qui el trobarà?

7 El just camina en la seva integritat:

els seus fills són feliços després d’ell.

8 El rei, assegut al tribunal,

amb la seva mirada dispersa tot mal.

9 ¿Qui podrà dir: “He purificat el cor,

sóc net de pecat?”

10 Pesos distints i mesura diferent,

dues coses que detesta el Senyor.

11 Fins en el que fa un noi deixa entendre

si tindrà un comportament net i recte.

12 L’orella que hi sent i l’ull que hi veu,

tots dos els ha fet el Senyor.

13 No t’afeccionis a dormir massa, que t’empobriràs;

obre els ulls i tindràs pa a dojo.

14 “No és bo, no és bo!”, diu el comprador;

però quan ja ho té, se’n felicita.

15 Hi ha or i perles en abundància,

però l’objecte més valuós són els llavis aciençats.

16 Pren la roba a qui s’ha fet fiador d’altri;

que pagui penyora per culpa d’uns forasters.

17 A l’home és agradable el pa de la falsia,

però després es troba la boca plena de sorra.

18 Cal examinar els projectes a través del consell,

i cal entrar a la lluita amb bona tàctica.

19 Qui revela secrets és un xafarder;

no t’ajuntis amb qui xerra massa.

20 Al qui maleeix pare i mare,

se li apagarà el llum en plenes tenebres.

21 La hisenda que s’adquireix de pressa

no acabarà beneïda.

22 No diguis: “Tornaré mal per mal”;

confia en el Senyor i ell et salvarà.

23 El Senyor detesta els pesos falsos

i les balances que no són com cal.

24 El Senyor disposa els passos de l’home;

perquè l’home, què sap del seu camí?

25 És un perill dir a la lleugera: “Ho prometo”,

per repensar-s’hi després d’haver-ho dit.

26 Un rei savi fa passar els malvats pel sedàs,

i repassar damunt d’ells el batedor.

27 La llàntia del Senyor és a l’esperit humà,

i penetra totes les intimitats de l’ésser.

28 La bondat i la fidelitat custodien el rei,

i amb la clemència s’aferma el seu tron.

29 La glòria dels joves és la seva vigoria;

l’ornament dels vells, els cabells blancs.

30 Les ferides cruentes són remei per al mal,

i els assots, per al més íntim de l’ésser.