PROVERBIS

 13

 

Les ensenyances del savi són font de vida


1 El fill savi aprecia la correcció del pare,

però el petulant no escolta la reprensió.

2 Cadascú es nodreix del fruit de la pròpia boca,

però els pèrfids només tenen fam de violència.

3 Qui vigila la seva boca guarda la vida;

qui obre massa els llavis es perdrà.

4 L’ànima de l’indolent desitja molt, però en va;

en canvi, la del diligent serà satisfeta.

5 El just odia les paraules enganyadores;

l’impiu actua vilment i es cobreix de vergonya.

6 La justícia preserva el de conducta íntegra,

però el pecat destrueix el pervers.

7 Hi ha qui presumeix de ric i no té res,

hi ha qui fa el pobre i té una gran fortuna.

8 La fortuna de l’home respon per la seva vida,

però el pobre ni tan sols rep amenaces.

9 La llum dels justos s’escampa amb alegria,

però la llàntia dels dolents s’apagarà.

10 La insolència només proporciona baralles;

qui es deixa aconsellar demostra tenir enteniment.

11 Riquesa que ve fàcilment aviat se’n va;

qui la recull a poc a poc la multiplica.

12 L’esperança que s’allarga afligeix el cor;

el desig satisfet és un arbre de vida.

13 Qui menysprea el manament queda pignorat;

qui respecta el precepte serà recompensat.

14 Les ensenyances del savi són font de vida

que fa eludir els llaços de la mort.

15 El bon enteniment dóna gràcia,

però les maneres dels pèrfids són aspres.

16 L’entenimentat tot ho fa amb seny,

el neci va escampant la seva estultícia.

17 Un mal missatger provoca la desgràcia,

l’enviat fidel és un remei saludable.

18 Misèria i vergonya per al qui menysprea la correcció;

en canvi, qui l’accepta serà honorat.

19 El desig realitzat és delícia per a l’ànima;

l’insensat no accepta apartar-se del mal.

20 Qui va amb un savi es farà savi;

qui s’ajunta amb un neci acabarà malament.

21 La dissort perseguirà els pecadors,

la benaurança recompensarà els justos.

22 L’home de bé deixa herència per als seus descendents,

la hisenda del pecador és destinada al just.

23 El tros que conrea el pobre dóna abundor de pa,

però n’hi ha que moren per manca de rectitud.

24 Qui plany el bastó no vol el bé del seu fill;

qui l’estima, no s’està de corregir-lo.

25 El just menjarà fins a quedar-ne tip;

el ventre del descregut passarà fam.