OSEES

 1

 

L’esposa i els fills d’Osees

1 Paraula del Senyor que fou dirigida a Osees, fill de Beerí, en els dies d’Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies, reis de Judà, i en els dies de Jeroboam, fill de Jehoaix, rei d’Israel.
2 Quan el Senyor va parlar per primera vegada a Osees li digué: “Vés, pren per muller una prostituta i engendra fills de fornicació; perquè el país fornica apartant-se del Senyor.”
3 Ell, doncs, prengué per muller Gómer, filla de Diblaim; ella va concebre i li va infantar un fill.
4 El Senyor li va dir: “Posa-li el nom de Jizreel; perquè d’aquí a poc temps jo castigaré la casa de Jehú, per causa de la sang de Jizreel, i acabaré amb el reialme de la casa d’Israel.
5 Aquell dia trencaré l’arc d’Israel a la vall de Jizreel.”
6 Gómer va tornar a concebre i va infantar una filla. I Déu digué a Osees: “Posa-li el nom de Lo-Ruhamà (la No-compadida), perquè ja no tindré més compassió de la casa d’Israel per a seguir-los perdonant.
7 En canvi, de la casa de Judà si que en tindré compassió, i els salvaré pel Senyor, el seu Déu. I no els salvaré per mitjà de l’arc, ni de l’espasa, ni d’una guerra, ni de cavalls ni de genets.”
8 Després de deslletar Lo-Ruhamà, ella va concebre i va infantar un fill.
9 I el Senyor digué: “Posa-li el nom de Lo-Ammí (el No-poble-meu), perquè vosaltres no sou el meu poble, i jo no seré vostre.

Restauració del poble d’Israel

10 “Tot i així, el nombre dels fills d’Israel serà com els grans de sorra de la platja, que no es poden mesurar ni comptar. I succeirà que en el mateix lloc on se’ls diu: ‘No sou el meu poble’, se’ls dirà: ‘Sou fills del Déu vivent’.
11 Els fills d’Israel i els fills de Judà s’aplegaran tots junts i elegiran un cap únic; i desbordaran el territori, perquè el dia de Jizreel serà grandiós.