EL PENTATEUC

NOMBRES

 6

 

 

Sobre el vot de nazireat

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Parla als fills d’Israel i digues-los: Quan un home o una dona es vulgui comprometre en el vot del nazireat, a fi de consagrar-se al Senyor,
3 s’abstindrà de vi i de begudes embriagadores. No beurà vinagre fet de vi ni vinagre embriagador, ni beurà cap mena de most de raïm, ni menjarà raïm fresc ni tampoc panses.
4 Mentre duri el seu nazireat, no menjarà cap fruit de la vinya, des de la llavor fins a la pellerofa.
5 En el temps del seu nazireat, no es tallarà els cabells; mentre no es compleixi el temps pel qual s’ha consagrat al Senyor, restarà sant i es deixarà créixer la cabellera.
6 En tot el temps de la seva consagració al Senyor, no s’acostarà a cap cadàver.
7 No es contaminarà ni pel seu pare, ni per la seva mare, ni pel seu germà, ni per la seva germana, en cas que morin, perquè porta damunt el cap la consagració al seu Déu.
8 Tot el temps del seu nazireat, es mantindrà sant en el Senyor.
9 Si algú es mor de sobte al seu costat i contamina la seva cabellera de nazireu, es rasurarà el cap el dia que li toqui purificar-se, que és al cap de set dies.
10 El dia vuitè portarà dues tórtores o dos colomins al sacerdot, a l’entrada del Tabernacle de Reunió,
11 i el sacerdot oferirà l'un com a sacrifici pel pecat i l’altre com a holocaust; així farà expiació per ell, perquè va faltar per causa del cadàver. Aquell mateix dia podrà tornar a consagrar el seu cap.
12 Per a consagrar al Senyor el temps del seu nazireat, portarà un anyell d’un any com a ofrena per la culpa. El període anterior queda anul•lat per haver-se contaminat el seu nazireat.
13 Aquesta és la llei del nazireu, quan es compleixin els dies del seu nazireat: conduït a l’entrada del Tabernacle de Reunió,
14 presentarà en ofrena al Senyor un anyell d’un any, sense tara, per a l’holocaust, i una ovella d’un any, sense tara, per a l’ofrena pel pecat, i un moltó sense tara per al sacrifici de reconciliació.
15 A més, una cistella de pans àzims, coques de flor de farina pastada amb oli i tortells sense llevat untats d’oli, juntament amb l’ofrena vegetal i les seves libacions.
16 El sacerdot ho presentarà davant el Senyor i oferirà el seu sacrifici pel pecat i el seu holocaust;
17 i oferirà el moltó com a sacrifici de reconciliació al Senyor, juntament amb la cistella dels pans àzims. El sacerdot oferirà també l’ofrena vegetal amb les seves libacions.
18 Acabat, el nazireu es rasurarà el cap del seu nazireat a l’entrada del Tabernacle de Reunió, prendrà la cabellera de nazireu i la llençarà al foc que crema sota la víctima del sacrifici de reconciliació.
19 Llavors el sacerdot prendrà l’espatlla del moltó, ja bullida, un pa àzim de la cistella i una coca sense llevat, i ho posarà tot a les mans del nazireu, que s’haurà rasurat la consagració,
20 i el sacerdot ho gronxarà com a ofrena bressolada davant del Senyor. És una cosa santa, que pertany al sacerdot a més del pit bressolat i la cuixa alçada. Després, el nazireu podrà beure vi.”
21 Aquesta és la llei del nazireu que ha fet un vot, referent a l’ofrena que ha de presentar al Senyor amb motiu del seu nazireat, a més d’allò que les seves possibilitats li permetin. Obrarà d’acord amb el vot que hagi fet; així complirà la llei de la seva consagració d’acord amb el vot que ha fet.

La fórmula de benedicció

22 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
23 “Parla a Aaron i als seus fills i digues-los: D’aquesta manera heu de beneir els fills d’Israel; els direu:
24 Que el Senyor et beneeixi i et guardi.
25 Que el Senyor faci resplendir el seu rostre damunt teu i et sigui propici.
26 Que el Senyor es digni mirar-te i et concedeixi la pau.
27 Així invocaran el meu nom sobre els fills d’Israel, i jo els beneiré.”