EL PENTATEUC

NOMBRES

 31

 

Destrucció de Madian

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Compleix la venjança dels fills d’Israel contra els madianites; després seràs reunit amb el teu poble.”
3 Moisès es dirigí al poble i va dir: “Que alguns de vosaltres prenguin les armes per a la guerra i ataquin Madian, a fi d’executar la venjança del Senyor.
4 Enviareu a la guerra mil homes de cada tribu, d’entre totes les tribus d’Israel.”
5 I d’entre els milers d’Israel, foren escollits mil per cada tribu, en total dotze mil en peu de guerra.
6 Moisès va enviar al combat mil homes de cada tribu, i amb ells Pinhàs, fill del sacerdot Eleazar, que duia a la mà els objectes sagrats i les trompetes per als tocs d’ordres.
7 Van atacar Madian, com el Senyor havia manat a Moisès, i van matar tots els homes.
8 A més d’aquells caiguts, també foren morts els reis de Madian: Eví, Rèquem, Sur, Hur i Reba, cinc reis de Madian; també fou mort per l’espasa Balaam, fill de Beor.
9 Els fills d’Israel se’n dugueren captives les dones de Madian amb la seva mainada, i els van arrabassar tot el bestiar, els ramats que tenien i tots els seus béns.
10 Van calar foc a tots els centres de població i a tots els campaments.
11 Van reunir totes les despulles i tot el botí de persones i bestiar,
12 i dugueren els captius, el botí i les despulles a Moisès i al sacerdot Eleazar, a la congregació dels fills d’Israel, al campament, a les estepes de Moab, prop del Jordà, davant de Jericó.
13 Moisès, el sacerdot Eleazar i tots els principals de la congregació van sortir a rebre’ls a les afores del campament.
14 Moisès es va indignar contra els oficials de l’exèrcit, comandants de milers i caps de centúries que tornaven de l’expedició guerrera,
15 i els digué: “Com és que heu deixat amb vida totes les dones?
16 Precisament van ser elles les que, per instigació de Balaam, van fer amb astúcia que els fills d’Israel apostatessin del Senyor en el cas de Baal-Peor, provocant la plaga entre la congregació d’Israel.
17 Ara, doncs, mateu tots els mascles d’entre la mainada, mateu també totes les dones que hagin tingut home,
18 però totes les noies que no hagin tingut home deixeu-les amb vida per a vosaltres.
19 I vosaltres, tots els qui heu matat algú, els qui heu tocat algun cadàver, quedeu-vos fora del campament; i us purificareu del pecat el tercer dia i el setè, vosaltres i les vostres captives.
20 Igualment, tota la roba, tot vestit de pell, tot teixit de pèl de cabra i tots els atuells de fusta, tot ho purificareu.
21 El sacerdot Eleazar digué als guerrers que havien tornat de l’expedició: “Aquest és el precepte legal que el Senyor ha manat a Moisès.
22 Concretament, l’or, la plata, el bronze, el ferro, l’estany i el plom,
23 tot allò que pot suportar el foc, li ho fareu passar, així quedarà net, si bé caldrà purificar-ho amb les aigües de la purificació; en canvi, tot allò que no suporta el foc, només ho fareu passar per les aigües.
24 El dia setè rentareu els vostres vestits i quedareu nets, i després ja podreu entrar al campament.”

Repartició del botí

25 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
26 “Fes el recompte del botí que s’ha agafat, tant de persones com de bestiar, tu, amb el sacerdot Eleazar i els caps de les patriarcats de la congregació.
27 I dividiràs a mitges el botí entre els guerrers que han participat en el combat i la resta de la congregació.
28 I de la part dels guerrers que han participat en el combat, en prendràs un tribut per al Senyor: un de cada cinc-cents, tant de persones com de bestiar gros, ases i ovelles.
29 Ho prendràs de la meitat que els pertoca, i ho donaràs al sacerdot Eleazar com a ofrena al Senyor.
30 I de la meitat dels fills d’Israel, en prendràs un de cada cinquanta, de persones, de bestiar gros, d’ases i d’ovelles, de tot animal, i ho donaràs als levites que estan al servei del Tabernacle del Senyor.”
31 Moisès i el sacerdot Eleazar van fer tal com el Senyor havia manat a Moisès.
32 El botí que va quedar del saqueig que van fer els guerrers va ser: sis-cents setanta-cinc mil caps de bestiar menut;
33 setanta-dos mil caps de bestiar gros;
34 seixanta-un mil ases;
35 i de persones, dones que no havien tingut cap home, van ser trenta-dues mil.
36 La meitat corresponent als guerrers va arribar a la quantitat de tres-cents trenta-set mil cinc-cents caps de bestiar menut,
37 dels quals, el tribut per al Senyor va ser de sis-cents setanta-cinc caps de bestiar menut;
38 a trenta-sis mil caps de bestiar gros, dels quals, el tribut per al Senyor va ser de setanta-dos;
39 a trenta mil cinc-cents ases, dels quals, el tribut per al Senyor va ser de seixanta-un;
40 i a setze mil persones, de les quals, el tribut per al Senyor va ser de trenta-dues persones.
41 I Moisès va donar al sacerdot Eleazar el tribut per al Senyor, tal com el Senyor havia manat.
42 De la meitat que corresponia als fills d’Israel, que Moisès va separar dels guerrers que van participar en el combat,
43 aquesta porció de la congregació era de tres-cents trenta-set mil cinc-cents caps de bestiar menut;
44 trenta-sis mil caps de bestiar gros;
45 trenta mil cinc-cents ases;
46 i setze mil persones.
47 D’aquesta meitat assignada als fills d’Israel, Moisès en prengué un de cada cinquanta, tant de persones com de bestiar, i ho donà als levites que tenien la guarda del Tabernacle del Senyor, tal com el Senyor havia manat.

L’ofrena dels combatents

48 Llavors, es van presentar a Moisès els oficials de l’exèrcit, comandants de milers i caps de centúries,
49 i li digueren: “Els teus servidors han fet el recompte dels soldats que han estat a les nostres ordres, i no en falta cap.
50 Per això portem com a ofrena al Senyor allò que cadascú ha pogut trobar de joiells d’or, braçalets, cadenetes, anells, arracades i collars, en expiació personal davant el Senyor.”
51 Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre de mans d’ells l’or i tots els joiells treballats.
52 I tot l’or de l’ofrena alçada que van presentar al Senyor de part dels comandants de milers i dels caps de centúries, va ser de setze mil set-cents cinquanta sicles.
53 Era allò que els soldats de tropa havien recollit cadascú per a ell.
54 Un cop Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre l’or dels comandants de milers i dels caps de centúries, el dugueren al Tabernacle de Reunió, com a memorial dels fills d’Israel davant el Senyor.