EL PENTATEUC

NOMBRES

 13

 

 

Exploració de Canaan

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Envia homes a explorar la terra de Canaan que penso donar als fills d’Israel. Hi faràs anar un home de cada una de les tribus paternes, tots ells d’entre els principals.”
3 Moisès els hi va enviar des del desert de Paran, per ordre del Senyor. Tots ells eren homes principals d’entre els fills d’Israel.
4 Aquests eren els seus noms: De la tribu de Rubèn, Xammua, fill de Zacur.
5 De la tribu de Simeó, Xafat, fill d’Horí.
6 De la tribu de Judà, Caleb, fill de Jefunnè.
7 De la tribu d’Issacar, Igal, fill de Jossef.
8 De la tribu d’Efraïm, Oixea, fill de Nun.
9 De la tribu de Benjamí, Paltí, fill de Rafú.
10 De la tribu de Zabuló, Gadiel, fill de Sodí.
11 De la tribu de Josep: per Manassès, Gadí, fill de Sussí.
12 De la tribu de Dan, Ammiel, fill de Gemal•lí.
13 De la tribu d’Aser, Setur, fill de Micael.
14 De la tribu de Neftalí, Nahbí, fill de Vofsí.
15 De la tribu de Gad, Gueuel, fill de Maquí.
16 Aquests són els noms dels homes que Moisès va enviar a explorar la terra. Però a Oixea, fill de Nun, Moisès li canvià el nom pel de Josuè.
17 Moisès els envià a explorar la terra de Canaan i els digué: “Pugeu pel Nègueb i després remunteu la serralada.
18 Inspeccioneu què tal és el país i el poble que l’habita; si és fort o feble, si són pocs o molts;
19 què tal és la terra on viuen, si és bona o dolenta; com són les ciutats on habiten, si són obertes o fortificades;
20 com és la terra, si és fèrtil o pobra, si hi ha arbres o no. Tingueu coratge, i porteu alguns productes de la terra.” Llavors era el temps dels primers raïms.
21 Ells van pujar a explorar el país des del desert de Sin fins a Rehob, a l’entrada de Lebó-Hamat.
22 Van pujar pel Nègueb i van arribar fins a Hebron, on habitaven Ahiman, Xeixai i Talmai, fills d’Anac. (Hebron havia estat edificada set anys abans que Tanis d’Egipte.)
23 Van arribar a la vall d’Eixcol, i d’allí van tallar una sarment amb raïm que l’hagueren de portar en un pal entre dos. També dugueren magranes i figues.
24 Van anomenar aquell lloc la vall d’Eixcol (la vall del raïm), pel raïm que els fills d’Israel hi van tallar.

La informació dels exploradors

25 Al cap de quaranta dies van deixar l’exploració del país;
26 van tornar i van anar a presentar-se davant Moisès, Aaron i tota la congregació dels fills d’Israel, en el desert de Paran, a Cadeix. Van donar el seu informe a ells i a tota la congregació dels fills d’Israel i els van mostrar els fruits de la terra.
27 I van contar això: “Hem arribat fins al país on ens vas enviar i, certament, regalima llet i mel; mireu els fruits.
28 Però el poble que habita aquella terra és fort, i les poblacions són fortificades i molt grans; fins i tot hi hem vist descendents d’Anac.
29 Amalec habita a la regió del Nègueb; els hitites, els jebuseus i els amorreus ocupen la serralada; i el cananeu habita tot al llarg de la mar, fins a la ribera del Jordà.”
30 Llavors Caleb va calmar el poble enfrontat amb Moisès, i digué:
“Pugem i conquerim el país, perquè no hi ha dubte que el podem vèncer.”
31 Però els homes que hi havien pujat amb ell van replicar: “No podem pujar contra aquesta gent, perquè són més forts que nosaltres.”
32 I van començar a escampar rumors falsos entre els fills d’Israel, sobre aquella terra que havien explorat, i deien: “La terra per on hem passat durant l’exploració és una terra que engoleix els seus propis habitants, i tota la gent que hem vist allà són homes molt alts.
33 Hem pogut veure els descendents d’Anac, la raça dels gegants. Nosaltres ens vèiem com llagostes al seu costat, i així ens miraven ells.”