EL PENTATEUC

NOMBRES

 12

 

 

Les crítiques de Maria i Aaron

1 Maria i Aaron van murmurar contra Moisès a causa de la dona del país de Cuix que havia pres per muller, ja que s’havia casat amb una cuixita.
2 Digueren: “¿És que el Senyor només ha parlat per mitjà de Moisès? ¿No ha parlat també amb nosaltres?” I el Senyor ho va sentir.
3 Però Moisès era un home molt humil, més que cap altre home en tota la terra.
4 De sobte, el Senyor digué a Moisès, Aaron i Maria: “Vosaltres tres veniu al Tabernacle de Reunió”; i tots tres hi van anar.
5 Llavors el Senyor va baixar amb la columna de núvol i se situà a l’entrada del Tabernacle de Reunió i va cridar Aaron i Maria, i els dos s’hi van presentar.
6 Els digué: “Escolteu les meves paraules: Quan hi hagi un profeta del Senyor entre vosaltres, jo m’hi revelaré en visió i li parlaré en somnis.
7 Però no és així amb el meu servent Moisès: ell és el responsable de tota la meva casa.
8 Amb ell parlaré cara a cara, obertament i no per mitjà d’enigmes: ell pot contemplar la imatge del Senyor. Per què, doncs, goseu parlar contra el meu servent Moisès?”
9 I la ira del Senyor s’enardí contra ells. Se’n va anar,
10 i quan el núvol es va retirar de damunt el Tabernacle, heus aquí que Maria estava coberta de lepra, blanca com la neu. Quan Aaron es va girar cap a ella, veié que s’havia tornat leprosa.
11 Llavors Aaron digué a Moisès: “Ah, Senyor meu, et prego que no ens imputis aquest pecat que hem comès, perquè hem obrat insensatament i hem pecat!
12 T’ho suplico, no permetis que ella sigui com un avortó, que quan surt del si matern ja té consumida la meitat de la carn.”
13 Aleshores Moisès va clamar al Senyor: “Et prego, oh Déu, que la guareixis. T’ho suplico!”
14 Però el Senyor va contestar a Moisès: “Si el seu pare li hagués escopit a la cara, no estaria sotmesa a l’oprobi durant set dies? Doncs, que estigui exclosa del campament durant set dies, i després tornarà a ser admesa.”
15 Maria va estar exclosa del campament set dies, i el poble no va partir fins que Maria hi va ser admesa altra vegada.
16 Després el poble emprengué la marxa des d’Hasserot; i van acampar al
desert de Paran.