NEHEMIES

 3

 

 

Distribució del treball

1 Llavors es va alçar Eliaixib, el gran sacerdot, amb els seus germans sacerdots, i van començar a edificar la porta de les Ovelles. La van consagrar i van fixar-hi els batents; la van edificar des de la torre del Centenar fins a la torre d’Hananel.
2 El tram del seu costat el van edificar els homes de Jericó, i el tram següent, Zacur, fill d’Imrí.
3 La porta dels Peixos, la van edificar els fills de Senaà; la van empostissar i li van fixar els batents, els forrellats i les barres.
4 El tram del seu costat el restaurava Meremot, fill d’Urià, fill de Cos; i més enllà Meixul·lam, fill de Berequià, fill de Meixezabel; el tram següent el restaurava Sadoc, fill de Baanà.
5 El tram del seu costat el restauraven els tecoïtes, però els seus dirigents no van voler posar el coll a l’obra del Senyor.
6 La porta Vella la van restaurar Joiadà, fill de Passéah, i Meixul·lam, fill de Bessodià: la van empostissar, van fixar-li els batents, els forrellats i les barres.
7 El tram següent el restauraven Melatià, el gabaonita, i Jadon, el meronotita, amb els homes de Gabaon i de Mispà, dels dominis del governador de la Transeufratina.
8 El tram del seu costat el restaurava Uziel, fill d’Harhaià, dels orfebres. I el tram següent Hananià, del gremi dels perfumistes. Així van deixar Jerusalem refeta fins a la muralla ampla.
9 El tram del seu costat el restaurava Refaià, fill d’Hur, cap de la meitat del districte de Jerusalem.
10 El tram següent el restaurava Jedaià, fill d’Harumaf, enfront de casa seva, i el de més enllà el restaurava Hatuix, fill d’Haixabneià.
11 Malquià, fill d’Harim, i Haixub, fill de Pahat-Moab, van restaurar un altre tram i la torre dels Forns.
12 El següent el restaurava Xal·lum, fill de Loheix, cap de l’altra meitat del districte de Jerusalem, amb l’ajut de les seves filles.
13 La porta de la Vall la van restaurar Hanun i els habitants de Zanóah; la van edificar i van fixar-li els batents, els forrellats i les barres; a més, edificaren mil colzades de muralla, fins a la porta del Femer.
14 La porta del Femer la va restaurar Malquià, fill de Recab, cap del districte de Betaquèrem. La va edificar, li va fixar els batents, els forrellats i les barres.
15 La porta de la Font la va restaurar Xal•lum, fill de Colhozè, cap del districte de Mispà. La va edificar, la va empostissar i va fixar-li els batents, els forrellats i les barres. També va edificar la muralla del costat de la bassa de Siloè, tocant al jardí del Rei, fins a les escales que baixen de la ciutat de David.
16 El tram del seu costat l’edificava Nehemià, fill d’Azbuc, cap de la meitat del districte de Betsur, fins al davant dels sepulcres de David, fins a la bassa artificial i fins a la caserna de la guàrdia.
17 El tram següent el restauraven els levites: Rehum, fill de Baní, i el tram del seu costat el restaurava Haixabià, cap de la meitat del districte de Queilà, com a contribució del seu districte.
18 El de més enllà el restauraven els seus germans, amb Bavai, fill d’Henadad, cap de l’altra meitat de Queilà.
19 Al seu costat, Ézer, fill de Jeixua, cap de Mispà, restaurava un altre tram davant de la pujada de l’Arsenal cap a l’Angle de la muralla.
20 El tram que seguia, des de l’Angle fins a la porta de la casa d’Eliaixib, el gran sacerdot, el restaurava amb molta energia Baruc, fill de Zabai.
21 A continuació d’aquest, des de la porta de la casa d’Eliaixib fins al seu extrem, el restaurava Meremot, fill d’Urià, fill de Cos.
22 El tram següent el restauraven els sacerdots que vivien a la Vall.
23 El tram després del seu el restauraven Biniamín i Haixub, en la part de davant de les seves cases; i a continuació d’ells restaurava Azarià, fill de Maasseià, fill d’Ananià, al costat de casa seva.
24 Al costat seu, Binnui, fill d’Henadad, restaurava un altre tram, des de la casa d’Azarià fins a l’Angle entrant de la muralla i fins a la Cantonada.
25 Palal, fill d’Uzai, reparava la part del davant de l’Angle entrant i la torre que sobresurt del palau superior del Rei, i que és al costat del pati de la presó. A continuació, Pedaià, fill de Paroix,
26 i els servents del temple que vivien al barri de l’Ófel reparaven fins al davant de la porta de les Aigües, a l’orient de la torre que sobresurt.
27 Més enllà d’ells, els tecoïtes restauraven un altre tram, des d’enfront de la torre gran que sobresurt a la muralla de l’Ófel.
28 Des de la porta dels Cavalls cap amunt, restauraven els sacerdots, cadascun enfront de la seva casa.
29 Després restaurava Sadoc, fill d’Immer, davant de casa seva. I a continuació restaurava Xemaià, fill de Xecanià, guardià de la porta Oriental.
30 A continuació restauraven un altre tram Hananià, fill de Xelemià, i Hanun, sisè fill de Salaf. Després restaurava Meixul•lam, fill de Berequià, enfront de la seva cambra.
31 Després d’aquest restaurava Malquià, del gremi dels orfebres, fins a la casa dels servents del temple i dels comerciants, enfront de la porta de les Revistes i fins a la terrassa de la Cantonada.
32 I entre la terrassa de la Cantonada i la porta de les Ovelles, restauraven els orfebres i els comerciants.