NAHUM

 1

 

1 Profecia sobre Nínive. Llibre de la visió de Nahum, d’Elcoix.

La ira venjadora del Senyor

2 El Senyor és un Déu gelós i venjador,
el Senyor és venjador i ple d’indignació!
El Senyor es venja dels seus adversaris,
guarda rancúnia als seus enemics.
3 El Senyor és lent per a la ira, però gran en força;
no deixa el culpable sense càstig.
El Senyor avança entre torbonades i tempestes,
i els núvols són la pols que aixequen els seus peus!
4 Increpa la mar i l’asseca,
i eixuga tots els corrents;
Basan i el Carmel es mustiguen,
i es panseixen les flors del Líban.
5 Davant d’ell, les muntanyes trontollen
i els turons es desfan;
a la seva presència, el terra se somou
amb el món i tots els qui l’habiten.
6 Davant la seva indignació,
qui podrà restar dempeus?
Qui podrà aguantar la seva còlera ardent?
El seu furor s’escampa com un foc;
i davant d’ell, les roques s’esberlen.
7 El Senyor és bondadós,
és un refugi en el dia de l’aflicció,
i coneix els qui confien en ell.
8 Però amb una inundació impetuosa
destruirà el lloc on és l’adversari,
i els seus enemics seran perseguits
fins a les tenebres.

Sentència sobre Judà i Nínive

9 Què trameu contra el Senyor?
Ell realitzarà un extermini total;
no haurà d’alçar el flagell dues vegades!
10 Encara que siguin com una feixina d’esbarzers,
embeguts en la seva embriaguesa,
seran consumits com fullaraca seca.
11 De dintre teu, Nínive, ha sortit aquell
qui va planejar el mal contra el Senyor,
aquell conseller malvat.
12 Això diu el Senyor a Judà:
“Encara que siguin forts i es comptin per milers,
igualment seran segats i desapareixeran.
T’he fet patir, però no et faré patir més,
13 sinó que ara trencaré el jou que et té subjecte
i deslligaré les teves cordes.”
14 El Senyor ha decretat contra tu, rei de Nínive:
No hi haurà més descendents que portin el teu nom;
eliminaré de la casa dels teus déus, les estàtues i les imatges de fosa,
i hi prepararé la teva sepultura,
perquè ets menyspreable.
15 Mireu, dalt les muntanyes,
els peus del missatger de bones noves que pregona la pau!
Guarda les teves festes, Judà,
compleix els teus vots,
perquè no tornarà a enviar-te més aquell malvat:
ha estat totalment destruït.