MIQUEES

 6

 

Querella de Déu contra Israel

1 Escolteu, ara, el que diu el Senyor:
“Aixeca’t, crida a judici les muntanyes, i que els turons sentin la teva veu.
2 Escolteu, muntanyes, l’acusació del Senyor, i vosaltres, fonaments ferms de la terra, perquè el Senyor té un plet amb el seu poble, i pledejarà amb Israel.
3 Poble meu, què t’he fet jo, o en què t’he molestat? Contradigues-me!
4 Jo t’he fet pujar del país d’Egipte, t’he redimit de la casa d’esclavatge, i et vaig posar per guies Moisès, Aaron i Maria.
5 Poble meu, recorda’t ara de la maquinació de Balac, rei de Moab, i de la resposta que li va donar Balaam, fill de Beor, des de Xitim fins a Guilgal, a fi que comprenguin la rectitud del Senyor.

Allò que el Senyor reclama

6 “Amb què em presentaré davant el Senyor? Com em prosternaré davant el Déu de les altures? ¿Em presentaré davant seu amb holocaustos, amb vedells d’un any?
7 ¿Es complaurà el Senyor amb milers de moltons o amb deu mil rius d’oli? ¿Oferiré el meu primogènit per la meva transgressió, el fruit de les meves entranyes pel pecat de la meva ànima?
8 Ja t’han indicat, home, allò que és bo i allò que el Senyor vol de tu: solament que practiquis el dret i estimis la misericòrdia, i que caminis dòcilment davant el teu Déu.
9 La veu del Senyor clama a la ciutat, i és prudent reverenciar el teu nom. Pareu atenció al cop de vara i al qui l’ha ordenat.
10 ¿Hi ha encara a casa de l’impiu riqueses de maldat i una mesura curta indignant?
11 ¿És que puc ser innocent, si tinc balances fraudulentes i bossa de pesos falsejats?
12 Els seus potentats s’han omplert de rapinya i els seus habitants parlen amb engany, i a la seva boca hi coven una llengua mentidera.
13 Per això jo també t’he afeblit ferint-te, t’he devastat pels teus pecats.
14 Menjaràs i no et saciaràs, i tindràs la fam dintre teu; guardaràs, però no salvaràs res, i allò que poguessis salvar jo ho lliuraré a l’espasa.
15 Sembraràs i no colliràs; xafaràs les olives, però no t’ungiràs d’oli; faràs el most, però no tastaràs el vi.
16 Heu sentit els costums d’Omrí i totes les pràctiques de la casa d’Acab, i heu continuat en els seus consells; per això jo t’abandonaré a tu al desastre, i els teus habitants, a l’escarni. I vosaltres haureu de suportar la deshonra del meu poble.”