MIQUEES

 1

 

Oracle contra Samaria i Jerusalem

1 Paraula del Senyor que rebé Miquees, de Morèixet, en temps de Jotam, Acaz i Ezequies, reis de Judà. El que veié sobre Samaria i Jerusalem.
2 Escolteu tots els pobles! Poseu atenció, terra, i tot el que l’omple! Que el Senyor Etern faci de testimoni contra vosaltres, del seu santuari estant.
3 Heus aquí que el Senyor és a punt de sortir del seu lloc, davallarà i trepitjarà els cims de la terra.
4 I les muntanyes es desfaran sota els seus peus, les valls es fondran com la cera davant el foc, com les aigües quan s’aboquen pel precipici.
5 Tot això per la transgressió de Jacob i pels pecats de la casa d’Israel. Quina és la rebel·lió de Jacob? ¿No és Samaria? I quins són els llocs alts idolàtrics de Judà? ¿No és Jerusalem?
6 Per això convertiré Samaria en una pila d’enderrocs, una terra per a plantar-hi vinyes; escamparé les seves pedres per la vall, i descobriré els seus fonaments.
7 Totes les seves estàtues seran esmicolades, tots els seus regals, cremats al foc; i trossejaré tots els seus ídols, perquè com a paga de ramera els va aplegar i paga de ramera tornaran a ser.

Lamentació de Miquees

8 Per això em lamentaré i cridaré, aniré descalç i despullat, udolaré com els xacals i gemegaré com els estruços.
9 Perquè la seva nafra és incurable i s’ha escampat fins a Judà, ha arribat fins a les portes del meu poble, de Jerusalem.
10 No ho digueu a Gat ni ploreu massa; rebolqueu-vos a la pols de Betleafrà.
11 Passeu despullats i avergonyits, habitants de Xafir. Els residents de Saanan no surten; el dol de Betaèssel us privarà de l’ajut.
12 Perquè els habitants de Marot esperen ansiosos el bé, ja que el mal, de part del Senyor, ha davallat fins a la mateixa porta de Jerusalem.
13 Enganxeu els cavalls al carro, habitants de Laquix, que fóreu l’esca del pecat per a la casa de Sió, perquè en vosaltres s’hi troben les prevaricacions d’Israel.
14 Per això seràs com un dot renunciat a Morèixet-Gat; les cases d’Aczib són un engany per als reis d’Israel.
15 Encara us portaré un nou amo, habitants de Mareixà: la glòria d’Israel fugirà fins a Adul·lam.
16 Arrenca’t els cabells i afaita’t pels teus fills molt estimats, eixampla’t la calba com la d’un voltor, perquè els han deportat lluny de tu.