EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 7

 

 


El sacrifici per la culpa

1 Aquesta és la regla del sacrifici per la culpa: és una cosa molt sagrada.
2 Al lloc on immolen l’holocaust, degollaran la víctima del sacrifici per la culpa, i la seva sang serà escampada pel damunt i pels costats de l’altar.
3 Oferirà tot el greix de la víctima: la cua i el greix que cobreix les entranyes.
4 els dos ronyons amb el greix que els cobreix i el que cobreix els lloms, i el lòbul del fetge, que el traurà juntament amb els dos ronyons;
5 i el sacerdot farà que es consumeixi damunt l’altar, com a ofrena encesa al Senyor; és ofrena per la culpa.
6 Tot mascle d’entre els sacerdots en menjarà, i es menjarà en lloc sant. És una cosa molt sagrada.
7 El sacrifici pel pecat és com el sacrifici per la culpa, tenen una mateixa regla: l’ofrena pertany al sacerdot que n’ha fet l’expiació.
8 Pel que fa al sacerdot que ofereix l’holocaust d’alguna persona, la pell de la víctima de l’holocaust se la quedarà el sacerdot que l’ha sacrificada.
9 També, tota ofrena vegetal cuita al forn i tota ofrena vegetal cuinada a la cassola o cuita a la planxa serà per al sacerdot que la presenta;
10 però tota ofrena pastada amb oli o eixuta es repartirà entre els fills d’Aaron, a parts iguals.

Els sacrificis de reconciliació

11 Aquesta és la regla del sacrifici de reconciliació que s’ofereix al Senyor:
12 Si es presenta en acció de gràcies, oferiran en el sacrifici coques sense llevat pastades amb oli i bunyols sense llevat untats amb oli, i coques de flor de farina pastades amb oli.
13 A més, amb coques de pa fermentat, presentarà la seva ofrena juntament amb el sacrifici de reconciliació d’acció de gràcies.
14 Destinarà una part de cada ofrena com a ofrena alçada al Senyor, que serà per al sacerdot que escampa la sang en els sacrificis de reconciliació.
15 La carn del sacrifici de reconciliació en acció de gràcies serà menjada el mateix dia que sigui oferta, sense deixar-ne gens per a l’endemà.
16 Si l’ofrena és per una promesa o un sacrifici voluntari, serà menjada el mateix dia que sigui oferta, i l’endemà també es podrà menjar el que n’hagi quedat.
17 La carn que hagi sobrat del sacrifici, el tercer dia serà cremada al foc.
18 Si algú menja de la carn del seu sacrifici de reconciliació el tercer dia, no serà acceptat; i no serà comptat a favor del qui la va presentar, perquè és com carronya; i aquell qui n’hagi menjat es carregarà amb la seva culpa.
19 La carn que hagi tocat qualsevol cosa immunda no serà menjada, haurà de ser cremada. Quant a l’altra carn, tothom qui estigui net en podrà menjar.
20 Aquell qui mengi carn del sacrifici de reconciliació ofert al Senyor portant damunt seu alguna impuresa, serà extirpat del seu poble.
21 Si algú toca alguna cosa impura, tant si és impuresa humana com d’animal impur o qualsevol abominació immunda, i menja carn del sacrifici de reconciliació ofert al Senyor, serà extirpat del seu poble.”

Instruccions sobre el greix i la sang

22 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
23 “Digues als fills d’Israel: No menjareu greix de vaca, d’ovella o de cabra.
24 El greix d’un animal mort naturalment o el greix d’un animal destrossat per les feres podrà ser destinat a qualsevol ús, però de cap de les maneres no en menjareu.
25 I qualsevol qui mengi greix dels animals que són presentats com a ofrena encesa al Senyor serà extirpat del seu poble.
26 Tampoc no menjareu cap mena de sang, sigui on sigui que habiteu, tant si és d’aus com si és de bestiar.
27 Qualsevol qui mengi cap mena de sang serà extirpat del seu poble.”

La porció sacerdotal

28 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
29 “Digues als fills d’Israel: Qui vulgui presentar al Senyor el seu sacrifici de reconciliació, li portarà l’ofrena al seu davant.
30 Amb les seves pròpies mans portarà les ofrenes enceses del Senyor; haurà de portar el pit a més del greix, a fi que el pit sigui gronxat com a ofrena bressolada davant el Senyor.
31 I el sacerdot farà consumir el greix del sacrifici, però el pit serà per a Aaron i els seus fills.
32 De l’ofrena alçada, donareu també al sacerdot la cuixa dreta dels vostres sacrificis de reconciliació.
33 Aquell dels fills d’Aaron que hagi presentat la sang de les ofrenes de reconciliació i el greix tindrà la cuixa dreta com a porció seva;
34 perquè jo he acceptat, de les ofrenes de reconciliació del fills d’Israel, el pit bressolat i la cuixa alçada, i els he cedits al sacerdot Aaron i als seus fills com a porció legal perpètua, de part dels fills d’Israel.”

Conclusió

35 Aquesta és la porció d’Aaron i dels seus fills, de les ofrenes enceses del Senyor, des del dia que els va oferir al Senyor per a constituir-los sacerdots,
36 tal com va manar que se’ls donés de part dels fills d’Israel, el dia que van ser ungits, com a porció legal perpètua durant totes les seves generacions.
37 Aquestes són les regles de l’holocaust, de l’ofrena vegetal, de l’ofrena pel pecat, de l’ofrena per la culpa, de les consagracions i dels sacrificis de reconciliació
38 que el Senyor va prescriure a Moisès a la muntanya del Sinaí, el dia que va ordenar als fills d’Israel, estant en el desert del Sinaí, que li presentessin les seves ofrenes.