EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 6

 

 

Frau contra el proïsme

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Si algú peca i defrauda el Senyor negant al seu proïsme un dipòsit, una fiança, o li faci una retenció indeguda o una extorsió;
3 o bé havent trobat una cosa perduda ho nega, o jura en fals sobre qualsevol de les coses en què un home sol faltar;
4 si peca i delinqueix així, restituirà el que haurà robat, la cosa que haurà retingut, el dipòsit que li haurà estat confiat, la cosa perduda que haurà agafat,
5 o qualsevol cosa que ha jurat en fals. Ho restituirà íntegrament i, a més, n’hi afegirà la cinquena part; i ho tornarà al seu propietari el mateix dia que reconegui la seva falta.
6 I, per a la seva expiació, oferirà al Senyor un moltó sense tara del seu ramat, segons la teva avaluació, i el lliurarà al sacerdot com a ofrena per la falta.
7 El sacerdot li farà expiació davant el Senyor, i serà perdonat de qualsevol dels fets en què hagi faltat.”

Instruccions sobre els holocaustos

8 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
9 “Ordena a Aaron i als seus fills que aquesta és la regla de l’holocaust: la víctima restarà sobre el foc de damunt l’altar tota la nit, fins al matí; i el foc de l’altar s’hi mantindrà encès.
10 El sacerdot es revestirà de la seva túnica de lli i es posarà la roba interior de lli sobre el cos. Traurà les cendres de l’holocaust consumit pel foc damunt l’altar i les deixarà en un cantó de l’altar.
11 Després es traurà aquelles vestidures i es posarà uns altres vestits, i traurà les cendres fora del campament, en un lloc net.
12 Però el foc de damunt l’altar s’hi mantindrà encès; no es deixarà apagar, sinó que el sacerdot hi afegirà llenya cada matí, hi prepararà l’holocaust i hi farà consumir al damunt els greixos de les ofrenes de reconciliació.
13 Un foc perpetu cremarà sobre l’altar; mai no s’ha d’apagar.

Instruccions sobre les ofrenes vegetals

14 Aquesta és la regla de l’ofrena vegetal: Els fills d’Aaron l’oferiran davant l’altar, a la presència del Senyor.
15 De l’ofrena se’n reservarà un grapat de flor de farina, amb l’oli i tot l’encens que duu al damunt, i es cremarà sobre l’altar com a memorial de fragància agradable al Senyor.
16 El que en resti, s’ho menjaran Aaron i els seus fills; s’ha de menjar sense llevat, en lloc sagrat, a l’atri del Tabernacle de Reunió.
17 No serà cuita amb llevat la part que cedeixo de les meves ofrenes enceses; és molt sagrat, com el sacrifici pel pecat i com l’ofrena per la culpa.
18 Tot mascle d’entre els fills d’Aaron en menjarà; és un estatut perpetu per a totes les vostres generacions, pel que respecta als sacrificis per foc en honor del Senyor: tot el que toqui l’ofrena serà santificat.”
19 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
20 “Aquesta és l’ofrena que presentaran Aaron i els seus fills al Senyor el dia de la seva unció: una desena part d'efa de flor de farina com a ofrena vegetal perpètua, la meitat al matí i l’altra meitat al vespre.
21Serà passada per la paella, ben fregida amb oli; l’oferiràs a bocins i la presentaràs com a fragància agradable al Senyor.
22 També l’haurà d’oferir el sacerdot que, d’entre els seus fills, hagi estat ungit com a successor seu: és un estatut a perpetuïtat, i ha de ser totalment cremada en honor del Senyor.
23 Tota l’ofrena vegetal del sacerdot serà totalment cremada; ningú no en menjarà.”

El sacrifici pel pecat

24 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
25 “Digues això a Aaron i als seus fills que aquesta és la regla de l’ofrena pel pecat: la víctima pel pecat serà degollada al lloc on s’immola l’holocaust, davant el Senyor; és cosa molt sagrada.
26 El sacerdot que l’oferirà en sacrifici pel pecat serà qui la menjarà; l’haurà de menjar en un lloc sant: dins l’atri del Tabernacle de Reunió.
27 Tot allò que toqui la seva carn serà santificat; i si la seva sang esquitxa els vestits, allò que hagi estat esquitxat ho rentaràs en un lloc sant.
28 Si ha estat cuita en una cassola de terrissa, haurà de ser trencada, però si ha estat cuita en una cassola de bronze, serà fregada i rentada amb aigua.
29 Tot mascle d’entre els sacerdots en menjarà; és una cosa molt sagrada.
30 Però de cap ofrena pel pecat, la sang de la qual hagi estat introduïda al Tabernacle de Reunió per a efectuar l’expiació en el santuari, ningú no en menjarà; serà consumida pel foc.