EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 5

 

 

Casos específics del sacrifici pel pecat

1 Si algú peca perquè ha sentit la crida a declarar i, essent testimoni d’alguna cosa que ha vist o ha sabut, no vol declarar, es carrega la pròpia culpa;
2 o si algú toca qualsevol cosa impura, tant si és el cadàver d’una fera immunda com si és el cadàver d’una bèstia impura o el d’un rèptil immund, encara que ell no n’hagi tingut consciència, ha quedat impur i se n’ha fet culpable;
3 o si algú toca qualsevol de les immundícies humanes amb què pot contaminar-se, encara que no ho sàpiga, quan se n’assabenti es tindrà per culpable;
4 o si algú pronuncia un jurament a la lleugera, sigui per a bé o sigui per a mal, en qualsevol d’aquells casos en què els homes acostumen jurar, encara que no ho sàpiga, quan se n’assabenti es tindrà per culpable en relació a qualsevol d’aquestes coses.
5 Quan sigui considerat culpable d’alguna d’aquestes coses, confessarà allò en què ha pecat,
6 i presentarà al Senyor la seva ofrena expiatòria per la falta que ha comès, una femella del ramat, ovella o cabra, en sacrifici pel pecat, i el sacerdot farà per ell l’expiació del seu pecat.

En el cas de gent pobra

7 Si no té prou mitjans per a comprar un cap de bestiar menut, presentarà al Senyor, com a expiació de la falta que ha comès, dues tórtores o dos colomins, l’un en sacrifici pel pecat i l’altre per a l’holocaust.
8 Els portarà al sacerdot, i aquest presentarà primer el que és per al sacrifici pel pecat; li tallarà el cap, per la part davantera del coll, però sense separar-lo del cos.
9 Després ruixarà amb sang de la víctima les parets de l’altar, i la resta de la sang serà espremuda al peu de l’altar; és un sacrifici pel pecat.
10 Amb el segon farà un holocaust, seguint la norma. Així farà el sacerdot expiació per aquella persona, a causa del pecat comès; i li serà perdonat.
11 Però si no té prou mitjans per a comprar dues tórtores o dos colomins, presentarà, com a ofrena pel pecat comès, una dècima part d’un efà (uns tres quilos) de flor de farina com a ofrena pel pecat; no hi posarà damunt ni oli ni encens, perquè és un sacrifici expiatori.
12 La presentarà al sacerdot, i aquest en prendrà un grapat ple com a memorial i el cremarà a l’altar, junt amb les ofrenes enceses del Senyor; és una ofrena pel pecat.
13 El sacerdot farà expiació per aquella persona, a causa del pecat comès, en qualsevol d'aquests casos; i li serà perdonat. I el sacerdot hi tindrà la seva part, com també en l’ofrena vegetal.”

Els sacrificis per la culpa: Frau en les coses santes

14 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
15 “Si algú peca involuntàriament i resulta culpable de frau en les coses sagrades del Senyor, presentarà al Senyor, com a ofrena per la culpa, un moltó del ramat sense cap defecte i valorat en sicles de plata, segons el pes del cicle del santuari, com a ofrena per la culpa.
16 A més, compensarà el frau comès contra la cosa sagrada afegint-n’hi una cinquena part més, que donarà al sacerdot; i el sacerdot farà expiació per aquella persona, amb el moltó de l’ofrena per la culpa; i li serà perdonada.
17 Si algú peca sense saber-ho, fent alguna cosa prohibida pels preceptes del Senyor, es fa culpable i es carrega la pròpia culpa.
18 Portarà al sacerdot un moltó del ramat sense cap defecte, segons la teva avaluació, en ofrena per la culpa, i el sacerdot farà expiació per aquella persona, per causa del descuit que ha comès involuntàriament, sense saber-ho; i li serà perdonat.
19 És un sacrifici per l’error; ha faltat contra el Senyor.”