EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 2

 

 

L’ofrena vegetal

1 Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena vegetal, la seva ofrena serà de flor de farina, sobre la qual vessarà oli i hi posarà encens.
2 Després la presentarà als sacerdots fills d’Aaron, i un sacerdot agafarà un bon grapat de flor de farina amb oli i tot l’encens, i cremarà la seva porció com a memorial sobre l’altar; és una ofrena encesa, fragància agradable al Senyor.
3 La resta de l’ofrena vegetal, però, serà per a Aaron i els seus fills; és una part molt santa de les ofrenes enceses per al Senyor.
4 Quan vulguis oferir una ofrena vegetal cuita al forn, serà de coques sense llevat pastades amb oli o de bunyols sense llevat untats amb oli.
5 I si la teva ofrena vegetal és cuita a la planxa, serà de flor de farina sense llevat pastada amb oli.
6 La partiràs a trossos i, al damunt, hi vessaràs oli; és una ofrena vegetal.
7 Si la teva ofrena és cuinada a la cassola, la faràs de flor de farina amb oli.
8 L’ofrena vegetal que hagis preparat d’aquesta manera, la duràs al Senyor; la presentaran al sacerdot i ell l’acostarà a l’altar.
9 I el sacerdot prendrà de l’ofrena vegetal la seva porció de memorial i la farà cremar damunt l’altar; és una ofrena encesa, fragància agradable al Senyor.
10 La resta de l’ofrena vegetal, però, serà per a Aaron i els seus fills; és una part molt santa de les ofrenes enceses per al Senyor.
11 Cap ofrena vegetal que oferiu al Senyor no serà preparada amb llevat; no fareu consumir cap cosa feta amb llevat ni amb mel com a ofrena encesa al Senyor.
12 Si bé les podeu presentar com a ofrena de primícies al Senyor, no les podeu fer pujar a l’altar com a fragància agradable.
13 Assaonaràs amb sal tota ofrena vegetal que presentis, i no deixaràs mai que a les teves ofrenes vegetals hi falti la sal del pacte del teu Déu. En totes les teves ofrenes, oferiràs sal.
14 Si vols presentar una ofrena vegetal de primícies al Senyor, oferiràs espigues torrades al foc o gra tendre mòlt com a ofrena de les teves primícies.
15 Al damunt hi vessaràs oli i hi posaràs encens; és una ofrena vegetal.
16 I el sacerdot en farà consumir la porció del memorial del seu gra mòlt i del seu oli amb tot l’encens; és una ofrena encesa al Senyor.