EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 19

 

 

Prescripcions morals i culturals

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “Digues a tota la congregació dels fills d’Israel: Sigueu sants, perquè jo, el Senyor Etern, el vostre Déu, sóc sant.
3 Cadascun de vosaltres respectarà la mare i el pare i guardarà els meus dissabtes. Jo, el Senyor Etern, el vostre Déu.
4 No us decanteu cap als ídols ni us feu déus de fosa. Jo, el Senyor Etern, el vostre Déu.
5 Quan presenteu sacrificis d’ofrena de reconciliació al Senyor, feu-ho de manera que sigueu acceptats.
6 El mateix dia que feu el sacrifici se n’ha de menjar, i l’endemà també; i el que hagi sobrat per al tercer dia, serà cremat al foc.
7 Si algú en menja el tercer dia, serà com carronya, i no serà acceptat el sacrifici.
8 I qui n’hagi menjat carregarà la seva culpa, perquè haurà profanat una cosa consagrada al Senyor; la tal persona serà extirpada del seu poble.
9 I quan feu la collita a la vostra terra, no arribaràs a segar fins al límit del teu camp ni espigolaràs la teva sega.
10 Tampoc no esgotimaràs la teva vinya ni aplegaràs els grans que hagin caigut al teu vinyar; ho deixaràs per al pobre i el foraster. Jo, el Senyor Etern, el teu Déu.
11 No robareu, ni mentireu, ni us enganyareu l’un a l’altre.
12 No jurareu en fals en nom meu, que profanaríeu el nom del teu Déu. Jo, el Senyor.
13 No oprimiràs el teu proïsme ni el robaràs. No retindràs el jornal del treballador fins l’endemà.
14 No maleiràs un sord ni faràs la traveta a un cec, sinó que temeràs el teu Déu. Jo, el Senyor.
15 No cometis injustícia quan jutgis, ni per afavorir el pobre ni per honrar el poderós; has de jutjar el proïsme amb justícia.
16 No escampis difamació entre els teus conciutadans, ni conspiris contra la vida del teu proïsme. Jo, el Senyor.
17 No guardaràs al cor rancúnia contra el teu germà, sinó que reptaràs el teu proïsme per tal de no carregar-te un pecat per culpa seva.
18 No et venjaràs ni guardaràs rancúnia contra els fills del teu poble, sinó que estimaràs el proïsme com a tu mateix. Jo, el Senyor.
19 Guardareu els meus estatuts. No aparellaràs dues bèsties d’espècie diferent, no sembraràs el teu camp barrejant dues classes de llavors, ni et posaràs un vestit de dues menes de teixit.
20 Si un home jau amb una dona que és comprada, promesa a un marit, sense que hagi estat rescatada ni hagi obtingut la llibertat, i cohabita amb ella, hi haurà càstig; però no de mort, perquè ella no era lliure.
21 Ell presentarà al Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió, un moltó com a ofrena per la culpa.
22 Amb el moltó de l’ofrena per la culpa, el sacerdot farà expiació per ell davant el Senyor, a causa del seu pecat, i així se li perdonarà el pecat que ha comès.
23 Quan haureu entrat a la terra i haureu plantat diversitat d’arbres fruiters, tindreu els seus fruits com a incircumcisos. Durant tres anys seran per a vosaltres com a incircumcisos, i no en menjareu.
24 El quart any, tot el seu fruit serà consagrat per acció de gràcies al Senyor.
25 Però el cinquè any podreu menjar del seu fruit, perquè us sigui abundós. Jo, el Senyor.
26 No mengeu res amb sang. No practiqueu l’endevinació ni la fetilleria.
27 No rapareu el cabell lateral del vostre cap, ni escapçareu la punta de la vostra barba.
28 No fareu incisions al vostre cos per dol d’una mort, ni tatuareu el vostre cos amb cap dibuix dels que es fan amb punxó. Jo, el Senyor.
29 No profanaràs la teva filla fent que es dediqui a la prostitució, a fi que la terra no es prostitueixi i s’ompli de maldat.
30 Guardeu els meus dissabtes i venereu el meu santuari. Jo, el Senyor.
31 No recorrereu als nigromants ni als endevinaires; no acudiu a ells, que us contaminaríeu per causa seva. Jo, el Senyor, el vostre Déu.
32 T’alçaràs davant dels cabells blancs i honraràs el rostre de l’ancià, i reverenciaràs el teu Déu. Jo, el Senyor.
33 Quan un foraster resideixi amb tu a la vostra terra, no el maltracteu.
34 Heu de considerar el foraster que conviu amb vosaltres com un de la vostra nació, i l’estimaràs com a tu mateix, perquè també vosaltres vau ser forasters al país d’Egipte. Jo, el Senyor, el vostre Déu.
35 No cometeu injustícia en els judicis, ni en l’amidament, ni en el pes, ni en la cabuda.
36 Tingueu balances justes, pesos justos, mida justa i mesura justa. Jo, el Senyor, el vostre Déu, que us he tret de la terra d’Egipte.
37 Guardareu, doncs, tots els meus estatuts i totes les meves lleis i les posareu en pràctica. Jo, el Senyor.”