EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 14

 

 

Purificació del leprós

1 El Senyor va parlar a Moisès i li digué:
2 “La regla que s’ha d’aplicar al leprós el dia de la seva purificació serà aquesta: es presentarà al sacerdot,
3 i aquest sortirà fora del campament per examinar-lo, i si comprova que el leprós s’ha guarit de la nafra de lepra,
4 manarà que prenguin, per al qui s’ha de purificar, dos ocellets vius i purs, una branca de cedre, cinta escarlata i hisop.
5 Després el sacerdot manarà que degollin un dels ocellets dins un atuell de terrissa amb aigua corrent.
6 Respecte a l’ocellet viu, prendrà la branca de cedre, la cinta escarlata i l’hisop i ho mullarà, juntament amb l’ocellet viu, amb la sang de l’ocellet degollat en l’aigua corrent,
7 ruixarà set vegades aquell qui s’ha de purificar de la lepra, el declararà pur i deixarà anar al camp l’ocellet viu.
8 Aquell qui es purifica es rentarà els vestits, s’afaitarà tot el pèl, es banyarà amb aigua i quedarà net. Després podrà entrar al campament, però haurà de viure fora de la seva tenda durant set dies.
9 El setè dia tornarà a afaitar-se tot el pèl, tan del cap com de la barba i de les celles; és a dir, rasurarà tot el seu pèl. Després es rentarà els vestits, es banyarà amb aigua i quedarà net.
10 El dia vuitè prendrà dos anyells, sense tara, una ovella d’un any, sense tara, una ofrena vegetal de tres desenes parts de flor de farina pastada amb oli i un quart de litre d’oli.
11 Llavors, el sacerdot que fa la purificació presentarà l’home que ha de purificar-se, juntament amb totes aquelles coses, davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
12 El sacerdot prendrà un dels anyells i el presentarà com a ofrena per la culpa, juntament amb l’oli, i el gronxarà com a ofrena bressolada davant el Senyor.
13 Tot seguit, l’anyell serà degollat al lloc on es degolla l’ofrena pel pecat i l’holocaust, al lloc sant; perquè, igual com l’ofrena pel pecat, l’ofrena per la culpa pertany al sacerdot. Això és una cosa molt sagrada.
14 Després, el sacerdot prendrà sang de l’ofrena per la culpa i la posarà sobre el lòbul de l’orella dreta, i sobre el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret, del qui s’ha de purificar.
15 Llavors, el sacerdot prendrà una part de l’oli i la vessarà damunt el palmell de la seva mà esquerra;
16 mullarà l’índex de la mà dreta amb l’oli que duu al palmell esquerre, i amb l’oli del dit farà set aspersions davant el Senyor.
17 Amb la resta de l’oli que duu al palmell, el sacerdot untarà el lòbul de l’orella dreta del qui s’ha de purificar, el polze de la seva mà dreta i el dit gros del seu peu dret, damunt la sang de l’ofrena pel pecat.
18 L’oli que li quedi a la mà, el vessarà damunt el cap del qui s’ha de purificar, i farà expiació per ell davant el Senyor.
19 El sacerdot sacrificarà l’ofrena pel pecat i farà expiació per aquell qui es purifica de la seva contaminació, i tot seguit degollaran l’holocaust;
20 i oferirà l’holocaust i l’ofrena vegetal damunt l’altar: així farà el sacerdot l’expiació per aquell i quedarà net.
21 Si es tracta d’un pobre que no té prou recursos, que prengui un anyell per a l’ofrena per la culpa, com a ofrena bressolada, per fer la seva expiació, una desena part de flor de farina pastada amb oli per a l’ofrena vegetal, un quart de litre d’oli
22 i dues tórtores o dos colomins, segons on arribin els seus mitjans, que serviran l’un per a l’ofrena pel pecat i l’altre per a l’holocaust.
23 El vuitè dia ho durà al sacerdot, per a la seva purificació a l’entrada del Tabernacle de Reunió, davant el Senyor.
24 Llavors, el sacerdot prendrà l’anyell de l’ofrena per la culpa i el quart de litre d’oli i ho gronxarà com a ofrena bressolada davant el Senyor.
25 Tot seguit degollaran l’anyell de l’ofrena per la culpa, i el sacerdot prendrà sang de l’ofrena per la culpa i la posarà sobre el lòbul de l’orella dreta del qui s’ha de purificar, sobre el polze de la seva mà dreta i sobre el dit gros del seu peu dret.
26 El sacerdot vessarà oli al palmell de la seva mà esquerra
27 i, amb el dit dret, espargirà oli del seu palmell esquerre set vegades davant el Senyor.
28 Llavors posarà oli sobre el lòbul de l’orella dreta del qui s’ha de purificar, sobre el polze de la seva mà dreta i sobre el dit gros del seu peu dret, en el lloc on ha posat la sang de l’ofrena per la culpa.
29 La resta de l’oli que li quedi a la mà, la vessarà damunt el cap del qui s’ha de purificar, fent expiació per ell davant el Senyor.
30 Després, segons els recursos que tingui, oferirà una de les tórtores o un dels colomins.
31 Del que puguin aportar els seus mitjans, l’un serà per a l’ofrena pel pecat i l’altre per a l’holocaust, a més de l’ofrena vegetal. Així farà el sacerdot expiació per aquell qui s’ha de purificar, davant el Senyor.
32 Aquesta és la regla referent al qui pateix nafra de lepra i no disposa de prou recursos per a la seva purificació.”

Sobre la corrosió a les cases

33 El Senyor va parlar a Moisès i a Aaron i els digué:
34 “Quan hàgiu entrat a la terra de Canaan, que us faré posseir, si jo ataco amb corrosió alguna de les cases de la terra que posseireu,
35 vindrà l’amo de la casa a fer-ho saber al sacerdot i li dirà: He observat una mena de corrosió a la casa.
36 Llavors el sacerdot manarà que buidin la casa abans que hi entri per examinar la corrosió, a fi que no es torni impur tot allò que hi hagi a la casa. Després hi entrarà per examinar la casa. 37 Si en examinar-la veu que la corrosió és en les parets de la casa, amb clots verdosos i rogencs que semblen més enfonsats que la paret,
38 el sacerdot sortirà fora de la casa, a l’entrada, i farà tancar la casa durant set dies.
39 El setè dia hi tornarà i ho comprovarà, i, si el mal s’ha estès per les parets de la casa,
40 manarà que arrenquin les pedres que tinguin el mal i que les llencin fora de la població, en un lloc immund.
41 Després farà rascar tot l’interior de la casa, i la runa que hagin tret rascant la llençaran fora de la població, en un lloc immund.
42 Prendran altres pedres i les col·locaran en el lloc de les primeres, i un altre morter per a arrebossar la casa.
43 Però si el mal torna a rebrotar a la casa després d’arrencar les pedres, de rascar-la i d’arrebossar-la,
44 llavors el sacerdot hi entrarà i l’examinarà, i si comprova que el mal s’ha estès per la casa, és que hi ha corrosió: la casa és impura.
45 Per tant, la casa ha de ser enderrocada; i les pedres, el fustam i tota la runa de la casa, ho trauran fora de la població, en un lloc immund.
46 Qualsevol qui entri a la casa durant el temps que hagi estat clausurada serà impur fins al vespre.
47 Qualsevol qui hagi dormit a la casa es rentarà els vestits. També es rentarà els vestits qualsevol qui hagi menjat a la casa.
48 Però si el sacerdot, quan entri a la casa, comprova que, després d’arrebossar-la, el mal no s‘ha estès per la casa, la declararà neta, perquè el mal ha desaparegut.
49 Aleshores, per purificar la casa, prendrà dos ocellets, una branca de cedre, cinta escarlata i hisop;
50 i degollarà un dels ocellets dins un atuell de terrissa amb aigua corrent.
51 Prendrà la branca de cedre, l’hisop i la cinta escarlata, juntament amb l’ocellet viu, i ho mullarà amb la sang de l’ocellet degollat en l’aigua corrent, i espargirà la casa set vegades.
52 Així netejarà la casa, amb la sang de l’ocellet i l’aigua corrent, amb l’ocellet viu i la branca de cedre, l’hisop i la cinta escarlata.
53 Després deixarà anar l’ocellet viu fora de la població, a camp obert. Així farà expiació per la casa, i serà pura.
54 Aquesta és la regla sobre tota mena de lepra i de tinya,
55 la corrosió del vestit i la de les cases;
56 sobre els tumors, les erupcions i les taques blanques;
57 a fi d’ensenyar quan una cosa és impura o és pura. Aquesta és la regla.”