EL PENTATEUC

LEVÍTIC

 1

 

L’holocaust

1 El Senyor, des del Tabernacle de Reunió, va cridar Moisès i li digué:
2 “Digues als fills d’Israel: Quan algú de vosaltres presenti al Senyor una ofrena d’animals, la portarà del ramat de vaques o de les ovelles.
3 Si la seva ofrena per a l’holocaust és de les vaques, presentarà un mascle sense tara i l’oferirà a l’entrada del Tabernacle de Reunió perquè sigui plaent al Senyor.
4 Posarà la seva mà sobre el cap de la víctima, que li serà acceptada a favor seu perquè li serveixi d’expiació.
5 Tot seguit degollarà el vedell davant el Senyor, i els sacerdots fills d’Aaron presentaran la sang i l’escamparan pel damunt i pels costats de l’altar que hi ha a l’entrada del Tabernacle de Reunió.
6 Després, la víctima serà escorxada i esquarterada.
7 Llavors els sacerdots fills d’Aaron faran foc sobre l’altar i hi apilaran la llenya.
8 Els sacerdots fills d’Aaron disposaran els trossos del vedell, amb el cap i el sagí, sobre la llenya apilada al foc encès damunt l’altar;
9 i després de rentar amb aigua les entranyes i les potes, ho faran consumir tot sobre l’altar. És un holocaust de foc, fragància agradable al Senyor.
10 Si la seva ofrena per a l’holocaust és del ramat, sigui d’ovelles o sigui de cabres, presentarà un mascle sense tara,
11 que serà degollat al costat nord de l’altar, davant el Senyor; i els sacerdots fills d’Aaron n’escamparan la sang pel damunt i pels costats de l’altar.
12 Tot seguit serà esquarterat i, amb el cap i el sagí, el sacerdot en disposarà els trossos sobre la llenya apilada al foc encès damunt l’altar;
13 i desprès de rentar amb aigua les entranyes i les potes, el sacerdot farà l’ofrena de tot i ho farà consumir sobre l’altar. És un holocaust de foc, fragància agradable al Senyor.
14 Si la seva ofrena per a l’holocaust al Senyor és d’aviram, presentarà una tórtora o un colomí.
15 El sacerdot durà l’ofrena a l’altar, i d’un cop li tallarà el cap, que cremarà damunt l’altar quan li hagi exprimit la sang sobre el lateral de l’altar.
16 Li traurà el pap, amb els seus residus, i ho llençarà tot al costat de l’altar, cap a l’est, al dipòsit de les deixalles.
17 Tot seguit l’obrirà per entre les ales, però sense partir-la, i la farà consumir sobre l’altar, damunt la llenya apilada al foc encès; és un holocaust de foc, fragància agradable al Senyor.