JUTGES

 8

 

Efraïm se sent ofès

1 Però la gent d’Efraïm digueren a Gedeó: “Què és això que has fet amb nosaltres, de no convocar-nos quan has emprès la batalla contra Madian?” I tingueren amb ell una discussió forta.
2 Ell els respongué: “Què he fet jo en comparació al que heu fet vosaltres? ¿No és millor l’esgotimar d’Efraïm que la verema d’Abièzer?
3 Déu ha posat a les vostres mans els prínceps de Madian, Oreb i Zeeb; què, doncs, he pogut fer jo comparat amb vosaltres?” Quan digué això, el seu enuig contra ell es va apaivagar.

Menyspreu de Sucot i Penuel

4 En això que Gedeó va arribar al Jordà i el va travessar, amb els tres-cents homes que l’acompanyaven, cansats, però que continuaven la persecució.
5 I digué a la gent de Sucot: “Us demano, si us plau, que em doneu uns pans per a la gent que ve amb mi, perquè estan cansats i vaig perseguint Zèbah i Salmunnà, reis de Madian.”
6 Però els dirigents de Sucot van contestar: “¿Que potser ja tens a les teves mans Zèbah i Salmunnà, perquè alimentem la teva tropa?”
7 Gedeó respongué: “Bé, doncs, quan el Senyor hagi posat a les meves mans Zèbah i Salmunnà, trillaré la vostra carn amb espines i cardots del desert.”
8 D’allà va pujar a Penuel i els va dir el mateix, i la gent de Penuel li van respondre igual que la gent de Sucot.
9 Ell també replicà a la gent de Penuel, i els digué: “Quan torni victoriós derrocaré aquesta torre.”

Captura de Zèbah i Salmunnà

10 Mentrestant, Zèbah i Salmunnà, amb la seva tropa, ja havien arribat a Carcor. Eren uns quinze mil homes, tots els que quedaven d’aquell exèrcit dels fills d’Orient, perquè havien caigut cent vint mil combatents.
11 Gedeó va pujar pel camí dels nòmades, a l’orient de Nóbah i Jogbohà, i va derrotar l’exèrcit, perquè estaven desprevinguts,
12 però Zèbah i Salmunnà van aconseguir fugir. Ell els va perseguir i va capturar els dos reis de Madian, i va sembrar el terror en tot l’exèrcit.
13 Quan Gedeó, fill de Joaix, tornava de la batalla pel pas d’Heres,
14 va detenir un jove dels de Sucot i l’interrogà. Ell li va escriure els noms dels dirigents de Sucot i els dels seus ancians: setanta-set persones.
15 Quan va arribar a Sucot digué a la gent: “Mireu, aquí teniu Zèbah i Salmunnà, pels quals em vau ultratjar dient-me: Que potser ja tens a les teves mans Zèbah i Salmunnà, perquè alimentem els teus homes cansats?”
16 Llavors va agafar els ancians de la ciutat i els va trillar amb espines i cardots del desert; així va escarmentar els habitants de Sucot.
17 També va enderrocar la torre de Penuel i va matar els homes de la ciutat.
18 Després va preguntar a Zèbah i Salmunnà: “Com eren aquells homes que vau matar a Tabor?” Van respondre: “Eren iguals que tu. Cada un tenia l’aspecte d’un príncep”
19 Ell exclamà: “Eren els meus germans, fills de la meva mare! Per vida del Senyor que si els haguéssiu deixat vius jo no us mataria!”
20 Tot seguit digué al seu primogènit, Jèter: “Vés i mata’ls!” Però el noi no va desembeinar l’espasa de por que tenia, perquè encara era molt jove.
21 Llavors Zèbah i Salmunnà van dir: “Vine tu i llança’t contra nosaltres, que tal com és l’home així és la seva força.” Gedeó es va alçar i va matar Zèbah i Salmunnà, i va agafar els penjolls de mitjalluna que duien els seus camells al coll.

Últims anys de Gedeó

22 Llavors els homes d’Israel digueren a Gedeó: “Pren el domini sobre nosaltres, per a tu i el teu fill i per al fill del teu fill; perquè ens has alliberat de les mans dels madianites.”
23 Però Gedeó els respongué: “No dominaré jo sobre vosaltres, ni el meu fill tampoc: el Senyor en tindrà el domini.”
24 A més, Gedeó els digué: “Us vull demanar una cosa: que cadascú de vosaltres em doni un dels anells del seu botí.” Perquè els vençuts duien anells d’or, ja que eren ismaelites.
25 Ells digueren: “De bona gana els donarem.” Van estendre un mantell i cadascú hi va tirar un anell del seu botí.
26 El pes dels anells d’or que ell havia demanat va arribar a mil set-cents sicles d’or (uns vint quilos), sense comptar les mitjallunes, les arracades i els brocats que portaven els reis de Madian, ni tampoc els collars que portaven els seus camells.
27 Amb tot allò, Gedeó va fer un efod que va instal·lar a la seva ciutat, a Ofrà. Però tot Israel es va pervertir darrere aquest efod, i esdevingué un parany per a Gedeó i per a la seva casa.
28 Així va ser sotmès Madian davant els fills d’Israel, i mai més no va tornar a aixecar el cap. I hi hagué pau durant quaranta anys, en vida de Gedeó.

Mort de Gedeó

29 Jerubaal (és a dir, Gedeó), fill de Joaix, es va retirar a viure a casa seva.
30 Va tenir setanta fills, que ell havia engendrat perquè tenia moltes dones.
31 A més, la concubina que tenia a Siquem li va donar un fill que ell anomenà Abimèlec.
32 Gedeó, fill de Joaix, va morir després d’una feliç vellesa i fou enterrat al sepulcre del seu pare Joaix, a Ofrà dels abiezerites.
33 Succeí, però, que un cop mort Gedeó, els fills d’Israel van tornar a pervertir-se darrere els ídols, i van establir Baal-Berit per déu seu.
34 I no es recordaren més del Senyor, el seu Déu, que els havia salvat de les mans de tots els enemics seus dels voltants.
35 Tampoc no van tenir cap consideració amb la família de Jerubaal-Gedeó, que tant de bé havia fet a Israel.