JUTGES

 12

 

 

Guerra contra Efraïm i mort de Jeftè

1 Els homes d’Efraïm s’havien aplegat i, passant a Safon, digueren a Jeftè: “Per què has anat a combatre els fills d’Ammon sense cridar-nos, a nosaltres, per acompanyar-te? Ara calarem foc a casa teva amb tu a dins!”
2 Jeftè va respondre: “Quan jo i el meu poble teníem un greu conflicte amb els fills d’Ammon, vaig demanar el vostre ajut i no vau venir a lliurar-me de les seves mans.
3 Veient que no m’ajudaríeu, i exposant la meva vida, vaig anar contra els fills d’Ammon, i el Senyor els va posar a les meves mans. Per què, doncs, ara pugeu a combatre contra mi?”
4 Llavors Jeftè va reunir tots els homes de Galaad i va derrotar Efraïm. Els galaadites van atacar Efraïm perquè aquests havien dit: “Vosaltres, els galaadites, sou uns fugitius que viviu dins d’Efraïm i Manassès.”
5 Llavors els galaadites van ocupar els guals del Jordà, en direcció a Efraïm, i quan un escapat dels efraïmites deia: “Deixeu-me passar”, els homes de Galaad li preguntaven: “Ets efraïmita, tu?” Si contestava: “No”,
6 li deien: “Doncs digues “xibòlet”. Si pronunciava ‘sibòlet’, perquè no sabia pronunciar-ho bé, llavors l’agafaven i el degollaven vora els guals del Jordà. En aquell encontre van caure quaranta-dos mil efraïmites.
7 Jeftè va ser jutge d’Israel durant sis anys. Després Jeftè, el galaadita, va morir, i el van enterrar a la seva ciutat, a Galaad.

Govern d’Ibsan, Elon i Abdon

8 Després d’ell, va ser jutge d’Israel Ibsan, de Betlem.
9 Aquest va tenir trenta fills i trenta filles. A elles les va casar a fora, i va portar dones de fora per als seus fills. Va ser jutge d’Israel durant set anys.
10 Quan Ibsan va morir, el van enterrar a Betlem.
11 Després d’ell, va ser jutge d’Israel Elon, el zabulonita. Aquest va governar Israel durant deu anys.
12 Quan va morir Elon, el zabulonita, el van enterrar a Aialon, en el territori de Zabuló.
13 Després d’ell, va ser jutge d’Israel Abdon, fill d’Hil•lel, el piratonita.
14 Aquest va tenir quaranta fills i trenta néts, que muntaven setanta pollins. Va governar Israel durant vuit anys.
15 Quan va morir Abdon, fill d’Hil·lel, el piratonita, el van enterrar a la regió d’Efraïm, a la serralada dels amalequites.