JOSUÈ

 5

 

La circumcisió, la Pasqua i la visió de Josuè

1 Quan tots els reis dels amorreus que habitaven al costat occidental del Jordà i tots els reis dels cananeus que habitaven a la costa del mar Mediterrani es van assabentar que el Senyor havia eixugat les aigües del Jordà davant dels fills d’Israel fins que hagueren passat, el seu coratge s’afeblí i ja no tenien valor d’enfrontar-s’hi.

La circumcisió a Guilgal

2 Per aquell temps, el Senyor digué a Josuè: “Fes-te tallants de sílex i torna a circumcidar els fills d’Israel un altre cop.”
3 I Josuè va fer tallants de sílex i va circumcidar els fills d’Israel al puig dels Prepucis.
4 La raó perquè Josuè els hagué de circumcidar és aquesta: tot el poble que havia sortit d’Egipte, tots els homes, la totalitat dels guerrers, havien mort al desert, pel camí.
5 Si bé tots els del poble que n’havien sortit ja eren circumcidats, els nascuts durant el camí pel desert, després de sortir d’Egipte, no ho havien estat.
6 Perquè els fills d’Israel van estar quaranta anys vagant pel desert, fins que es va extingir tota la generació dels guerrers que van sortir d’Egipte, perquè no van voler obeir la veu del Senyor. El Senyor va jurar-los que no els deixaria veure la terra que havia jurat als seus pares que els donaria, una terra que regalima llet i mel.
7 Però als seus fills, que va suscitar en comptes d’ells, Josuè els va circumcidar, ja que no havien estat circumcidats durant el trajecte.
8 Un cop van acabar de circumcidar tota la nació, es van quedar al campament fins que es van curar.
9 Llavors el Senyor digué a Josuè: “Avui he tret de damunt vostre l’oprobi d’Egipte.” Per això aquell lloc s’anomena Guilgal, fins al dia d’avui.

La festa de la Pasqua

10 Els fills d’Israel vam acampar a Guilgal i van celebrar la Pasqua el dia catorze del mes, al capvespre, a les planes de Jericó.
11 A l’endemà de la Pasqua ja van menjar dels productes de la terra, però aquest mateix dia, pa sense llevat i espigues torrades.
12 Des del dia després d’haver menjat productes del país, el mannà va cessar, i mai més no van tenir el mannà els fills d’Israel, sinó que, ja aquell any, es van alimentar dels productes de la terra de Canaan.

L’aparició a Josuè

13 Succeí que trobant-se Josuè prop de Jericó va alçar els ulls i veié un home dret davant d’ell, amb l’espasa desembeinada a la mà. Josuè, llavors, se li va acostar i li preguntà: “Ets, tu, dels nostres o bé dels nostres enemics?”
14 Ell respongué: “No, jo sóc el cap de l’exèrcit del Senyor. Acabo d’arribar ara.” Llavors Josuè s’abocà a terra, sobre el seu rostre, i prosternat li digué: “Què mana el meu Senyor al seu servent?”
15 El cap de l’exèrcit del Senyor respongué a Josuè: “Descalça’t, perquè el lloc on ets és sant.” I Josuè va fer-ho així.