JOSUÈ

 17

 

 

Territoris de la tribu de Manassès

1 Després correspongué la sort a la tribu de Manassès, primogènit de Josep: a Maquir, primogènit de Manassès, pare de Galaad, com que era un home de guerra, li correspongué Galaad i Basan.
2 La resta dels fills de Manassès obtingueren una part segons els seus clans: per als fills d’Abièzer, per als fills d’Hèlec, per als fills d’Asriel, per als fills de Xèquem, per als fills d’Héfer, i per als fills de Xemidà. Aquests foren els fills de Manassès, fill de Josep, segons els seus clans.
3 Però Selofhad, fill d’Héfer, fill de Galaad, fill de Maquir, fill de Manassès, no tingué fills, sinó només filles. Els noms de les seves filles foren: Mahlà, Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà.
4 Aquestes es van presentar davant el sacerdot Eleazar i davant de Josuè, fill de Nun, i davant dels principals, i digueren: “El Senyor va ordenar a Moisès que ens donés una heretat entre els nostres germans.” Llavors, complint l’ordre del Senyor, els van donar una heretat enmig dels germans del seu pare.
5 D’aquesta manera van correspondre a Manassès deu parts, a més de les terres de Galaad i Basan, situades a l’altra banda del Jordà,
6 perquè les filles de Manassès obtingueren una heretat entre els seus germans. La terra de Galaad va quedar per als altres fills de Manassès.
7 El límit de Manassès abastava des d’Aixer a Micmetat, que és davant de Siquem,i seguia després cap a la dreta fins als pobladors de les fonts de Tapúah.
8 La regió de Tapúah pertanyia a Manassès, però la ciutat de Tapúah, situada a la frontera de Manassès, pertanyia als fills d’Efraïm.
9 Després, el límit baixava cap al torrent de Canà. Al sud del torrent hi havia les ciutats d’Efraïm que es trobaven entre les ciutats de Manassès. I el territori de Manassès queia al nord del torrent i tenia la sortida al Mar Mediterrani.
10 Pel cantó sud era d’Efraïm, i pel cantó nord, de Manassès. El mar també era el seu terme. Pel nord confinaven amb Aser i per l’est amb Issacar.
11 A més, Manassès tenia, dins d’Issacar i d’Aser, Betxean i les seves viles, Ibleam amb les seves viles, els habitants de Dor amb les seves viles, els habitants de Tanac amb les seves viles, i els habitants de Meguidó amb les seves viles; tres regions altes.
12 Però els fills de Manassès no aconseguiren prendre aquestes ciutats, i els cananeus van mantenir-se en el país.
13 Però succeí que, quan els fills d’Israel van ser més forts, sotmeteren els cananeus a servei personal, però no els van espoliar.

Els descendents de Josep ocupen els boscos

14 Llavors, els fills de Josep van parlar a Josuè, dient: “Per què ens has donat en sort una sola porció d’heretat i un sol lot, quan som un poble tan nombrós, gràcies a la benedicció del Senyor?”
15 Però Josuè els respongué: “Ja que sou un poble tan nombrós, pugeu pel vostre compte a la zona boscosa i feu-vos conreus allà, a la terra dels perizites i dels rafaïtes, ja que la serralada d’Efraïm us resulta estreta.”
16 Els fills de Josep li respongueren: “Cert, la serralada no ens basta, però tots els cananeus que ocupen les terres de les valls tenen carros de ferro, tant els de Betxean com els que són a la vall de Jizreel.”
17 Llavors Josuè va parlar a la casa de Josep, Efraïm i Manassès, i els digué: “Ets un poble nombrós i tens gran força; no et tocarà solament una part,
18 sinó que la serralada serà teva. Cert que es tracta de bosc, però tu el talaràs, i serà teva en tota l’extensió; perquè expulsaràs els cananeus, encara que tinguin carros de ferro i siguin forts.”