JOB

 40

 

 

Segona interpel·lació
Vols discutir amb l’Omnipotent?

1 El Senyor, interpel·lant Job, li preguntà:
2 ¿Que vol seguir discutint amb l’Omnipotent, el criticaire?
¿Voldrà contestar a tot això, l’inquiridor de Déu?

Resposta de Job

3 Llavors Job va respondre a Déu i digué:
4 Reconec que sóc ben poca cosa, què hi podria afegir?
Em poso la mà a la boca!
5 Abans ja he parlat, no em repetiré,
i, per tant, més d’un cop no insistiré.

Intervenció del Senyor

6 El Senyor, des de dins la nuvolada, va contestar a Job i li va dir:
7 Enfaixa’t els lloms com un home!
Ara et preguntaré i hauràs de respondre:
8 ¿És del cert que vols anul·lar el meu dret?
¿Vols condemnar-me a mi per tenir tu raó?
9 ¿Tens tu un braç com el de Déu,
o pots tronar amb una veu com la seva?
10 Au, doncs! Adorna’t de majestat i grandesa,
revesteix-te de glòria i esplendor!
11 Escampa les efusions de la teva còlera,
guaita tots els superbs, i humilia’ls!
12 Mira tots els orgullosos i fulmina’ls,
aixafa els malvats on es trobin!
13 Colga’ls tots junts sota terra,
tanca’ls a la masmorra de mort!
14 Llavors, fins i tot jo et reconeixeré
que tens poder per a aconseguir la victòria!

El Behemot (o l’hipopòtam que menja herba)

15 Fixa’t en el Behemot, que com tu és creat per mi;
menja herba com el bou.
16 Mira quina força té als seus lloms,
i quina vigoria té als músculs del ventre.
17 Alça tesa la cua com un cedre,
i té els nervis de les cuixes ben nuats;
18 els seus ossos són com tubs de bronze,
i les seves costelles com barres de ferro.
19 És l’obra mestra de Déu;
qui la fet li va obsequiar l’espasa.
20 Les muntanyes li porten tribut de farratge,
allà on totes les bèsties feréstegues s’esplaien.
21 Sota el lotus s’està ajaçat,
en amagatall entre les canyes dels aiguamolls;
22 els lotus el recobreixen d’ombra,
els salzes del torrent li fan d’empara.
23 Si la riuada s’embraveix, ell no es commou;
resta tranquil, ni que tot el Jordà li arribi a la boca.
24 ¿Se’l pot agafar tapant-li els ulls
o foradant-li el nas amb una clavilla?