JOB

 25

 

Intervenció de Bildad

1 Bildad, el xuhita, prengué la paraula i digué:
2 Déu posseeix la sobirania temible,
estableix l’harmonia a les seves altures!
3 ¿Que es poden comptar les seves tropes?
¿Sobre qui no s’aixeca la seva llum?
4 Com pot, doncs, justificar-se l’home davant Déu?
Com pot ser pur el nascut de dona?
5 Si ni la mateixa lluna no és prou resplendent,
ni les estrelles no són prou netes als seus ulls,
6 què no serà de l’home, aquesta podridura,
i del fill del mortal, aquesta cuca!