JEREMIES

 41

 

 

Assassinat de Guedalià

1 Però succeí que, el setè mes, Ixmael, fill de Netanià, fill d’Elixamà, del llinatge reial, i alguns dignataris del rei, acompanyats de deu homes, van visitar Guedalià, fill d’Ahicam, a Mispà, i van fer un àpat junts allà, a Mispà.
2 Llavors Ixmael, fill de Netanià, es va aixecar amb els deu homes que l’acompanyaven i van apunyalar Guedalià, fill d’Ahicam, fill de Xafan; i així van matar aquell que el rei de Babilònia havia nomenat governador del territori.
3 A més, Ixmael va fer matar tots els jueus que eren amb Guedalià, allà a Mispà, i tots els soldats caldeus que s’hi trobaven.
4 Dos dies després de l’assassinat de Guedalià, quan encara ningú no en sabia res,
5 van arribar uns vuitanta homes de Siquem, de Siló i de Samaria, amb la barba afaitada, els vestits esquinçats i incisions al cos, que portaven ofrenes i encens per oferir-los al temple del Senyor.
6 Llavors Ixmael, fill de Netanià, va sortir a rebre’ls des de Mispà, plorant amargament mentre s’hi acostava, i quan els va trobar els digué: “Veniu a casa de Guedalià, fill d’Ahicam.”
7 Però quan van ser al mig de la ciutat, Ixmael, fill de Netanià, amb l’ajuda dels seus homes, els va degollar i els va llençar dins d’una cisterna.
8 Entre aquell grup n’hi hagué deu que van dir a Ixmael: “No ens matis, perquè en el camp tenim amagatalls amb blat, ordi, oli i mel.” Llavors ell els retingué i no els va matar junt amb els seus companys.
9 La cisterna on Ismael havia llençat els cadàvers dels homes que havia assassinat en el cas de Guedalià, era la mateixa que va construir el rei Asà per defensar-se de Baixà, el rei d’Israel. Aquesta cisterna, Ixmael, fill de Netanià, la va omplir de cadàvers.
10 Després Ixmael va fer presoners tots els qui quedaven a Mispà: les filles del rei i tota la gent del poble que havia quedat a Mispà i que Nebuzaradan, comandant de la guàrdia, havia confiat a Guedalià, fill d’Ahicam. Ixmael, fill de Netanià, se’ls va endur captius i va marxar per passar-se als ammonites.
11 Quan Johanan, fill de Caréah, i el grup d’oficials de l’exèrcit que eren amb ell es van assabentar de tots els crims que havia comès Ixmael, fill de Netanià,
12 van reunir tots els seus homes i van sortir per atacar Ixmael, fill de Netanià, i el van trobar vora l’estany gran que hi ha a Gabaon.
13 I així que tot el poble que era amb Ixmael va veure Johanan, fill de Caréah, acompanyat dels oficials de l’exèrcit, es van alegrar,
14 i, donant mitja volta, tota aquella gent que s’enduia presonera de Mispà van tornar enrere i es van passar al costat de Johanan, fill de Caréah.
15 Però Ixmael, fill de Netanià, amb vuit homes més, va escapar de l’abast de Johanan i va passar al cantó dels ammonites.
16 Llavors Johanan, fill de Caréah, amb tots els oficials de l’exèrcit que l’acompanyaven, van agafar la resta del poble que havia rescatat d’Ixmael, fill de Netanià, que aquest s’endugué de Mispà després d’haver assassinat Guedalià, fill d’Ahicam: homes de guerra, dones, infants i funcionaris que havia fet tornar de Gabaon,
17 i es van posar en camí. Van fer una parada al refugi de Quimham, prop de Betlem, amb la intenció de prosseguir endavant i entrar a Egipte,
18 fugint dels caldeus. Els tenien por perquè Ixmael, fill de Netanià, havia assassinat Guedalià, fill d’Ahicam, que el rei de Babilònia havia posat com a governador del territori.