JEREMIES

 29

 

Carta de Jeremies als deportats

1 Aquest és el text de la carta que el profeta Jeremies va trametre, des de Jerusalem, als qui quedaven dels ancians, dels sacerdots, dels profetes i de la gent del poble que Nabucodonosor s’havia endut captius de Jerusalem a Babilònia.
2 L’envià després de la partida de Jerusalem del rei Jeconies, amb la reina mare, els funcionaris reials, els prínceps de Judà i de Jerusalem, junt amb els artesans i els serrallers,
3 per mitjà d’Elassà, fill de Xafan, i de Guemarià, fill d’Hilquià, quan Sedecies, el rei de Judà, els va enviar a veure Nabucodonosor, rei de Babilònia. Deia:
4 “Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, a tots els desterrats que jo he fet deportar de Jerusalem a Babilònia:
5 Construïu cases i habiteu-les; planteu horts i mengeu-ne els fruits;
6 caseu-vos i engendreu fills i filles; busqueu muller per als vostres fills i marits per a les vostres filles, a fi que tinguin fills i filles; multipliqueu-vos aquí i no minveu.
7 Procureu el bé de la ciutat on us he deportat i pregueu per ella al Senyor, ja que del seu benestar en depèn el vostre.
8 Perquè el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, diu això: Que no us enganyin els profetes que hi ha entre vosaltres, ni els vostres endevins, i no feu cas dels somnis que acostumen a tenir,
9 perquè us profetitzen falsament emprant el meu nom: jo no els he enviat –diu el Senyor.
10 Ja que el Senyor ha dit: Quan a Babilònia s’hagin complert setanta anys, jo us visitaré i confirmaré sobre vosaltres la promesa d’afavorir-vos i fer-vos tornar en aquest lloc.
11 Jo tinc present els meus designis a favor vostre –diu el Senyor–, designis de pau i no pas de dissort, per donar-vos un futur ple d’esperança.
12 Llavors m’invocareu, vindreu a pregar-me i jo us escoltaré.
13 Em buscareu i em trobareu, perquè em buscareu de tot cor.
14 Em faré accessible a vosaltres –diu el Senyor–; retornaré els vostres exiliats i us aplegaré de totes les nacions i de tots els indrets per on us he escampat –diu el Senyor–; i us faré tornar al lloc d’on us havia desterrat.
15 Quant a això que dieu: El Senyor ens ha fet sorgir profetes a Babilònia,
16 el Senyor ha parlat referent al sobirà que ocupa el setial de David i referent a tot el poble que viu en aquesta ciutat, als vostres germans que no han estat deportats amb vosaltres.
17 Això ha dit el Senyor Totpoderós: Heus aquí que jo envio contra aquests l’espasa, la fam i la pesta, i els deixaré com aquelles figues badades, que de tan dolentes no es poden menjar.
18 Els perseguiré amb l’espasa, la fam i la pesta, i els convertiré en un espectacle esgarrifós per a tots els reialmes de la terra: una maledicció, un objecte d’estupor, un motiu de burla i d’oprobi davant totes les nacions per on els hauré escampat
19 per no haver escoltat els meus missatges –diu el Senyor–, que jo els he tramés constantment per mitjà dels meus servents, els profetes, sense que vosaltres n’hàgiu fet cas –diu el Senyor.
20 Per tant, vosaltres, tots els deportats que jo vaig enviar de Jerusalem a Babilònia, feu cas de la paraula del Senyor.”
21 Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel, referent a Ahab, fill de Colaià, i referent a Sidquiahu, fill de Maasseià, que us profetitzen falsament en nom meu: “Jo els lliuraré a mans de Nabucodonosor, rei de Babilònia, que els matarà davant els vostres ulls.
22 I d’ells provindrà una frase imprecatòria que s’estendrà entre tots els deportats de Judà que són a Babilònia, i diran: «Que el Senyor et tracti com a Sidquiahu i coma Ahab, que el rei de Babilònia va rostir al foc.»
23 Perquè han comès vileses a Israel: han comès adulteri amb les dones dels seus companys i han parlat falsament en nom meu paraules que jo no els he manat; jo ho sé i en dono testimoni” –diu el Senyor.

Jeremies i Xemaià

24 “A Xemaià, el nehelamita, li diràs:
25 Això ha dit el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Tu has enviat cartes en nom teu a tot el poble que viu a Jerusalem i al sacerdot Sefanià, fill de Maasseià, i al grup de sacerdots, que diuen:
26 El Senyor t’ha designat a tu, Sefanià, com a sacerdot en lloc del sacerdot Joiadà, perquè hi hagi en el temple del Senyor un encarregat de reprimir qualsevol forassenyat que es posi a profetitzar, i el posi al cep i a l’argolla.
27 Doncs bé, per què no has castigat Jeremies d’Anatot, que fa de profeta entre vosaltres?
28 Fins i tot ens ha fet arribar a Babilònia un missatge que diu: Això va per llarg; construïu cases i habiteu-les; planteu horts i mengeu-ne els fruits.”
29 I el sacerdot Sefanià va llegir aquesta carta al profeta Jeremies.
30 Llavors la paraula del Senyor va ser adreçada a Jeremies en aquests termes:
31 “Tramet aquest missatge a tots els deportats: Això diu el Senyor referent a Xemaià, el nehelamita: Per haver-vos profetitzat Xemaià sense que jo l’hagi enviat, i per fer-vos confiar en una mentida,
32 per això, diu el Senyor, mireu, jo castigaré Xemaià, el nehelamita, i la seva descendència: no hi haurà ningú de la seva família que habiti enmig del meu poble, ni que pugui veure el bé que jo li faré –diu el Senyor–, perquè ha promogut la revolta contra el Senyor.”