JEREMIES

 24

 

Visió de les dues cistelles de figues

1 El Senyor em va fer veure dues cistelles de figues presentades davant el temple del Senyor. Era després que Nabucodonosor, rei de Babilònia, havia deportat Jeconies, fill de Joiaquim, rei de Judà, amb els prínceps de Judà, els artesans i els serrallers, i, des de Jerusalem, se’ls havia endut a Babilònia.
2 Una de les cistelles tenia figues molt bones, com les figues primerenques, mentre que l’altra cistella tenia figues molt dolentes, tant que no es podien menjar.
3 I el Senyor em digué: “Què veus Jeremies?” Vaig respondre: “Figues; les figues bones són molt bones, i les figues dolentes ho són tant que no es poden menjar, de dolentes que són.”
4 Llavors la paraula del Senyor em va ser adreçada en aquests termes:
5 “Això diu el Senyor, el Déu d’Israel: Així com miro aquestes figues bones, miraré amb benevolència els deportats de Judà que jo he bandejat d’aquest lloc al país dels caldeus.
6 Posaré la meva mirada damunt d’ells per al bé, i els faré tornar a aquesta terra, els reedificaré i no els enderrocaré, els plantaré i no els desarrelaré més.
7 Els donaré un cor capaç de reconèixer que jo sóc el Senyor; seran el meu poble i jo seré el seu Déu, perquè tornaran a mi de tot cor.
8 Però com a figues dolentes, que de tan dolentes no es poden menjar –sí, això ha dit el Senyor–, així mateix tractaré Sedecies, rei de Judà, els seus prínceps i la resta dels habitants de Jerusalem que han quedat en aquesta terra i els que habiten en el país d’Egipte.
9 Els convertiré en un espectacle esgarrifós, en una calamitat; en oprobi i exemple per a tots els reialmes del món, en escarni i maledicció en tots els llocs on els llençaré.
10 Enviaré contra ells l’espasa, la fam i la pesta, fins que siguin exterminats
de la terra que els vaig donar, a ells i als seus avantpassats.”