JEREMIES

 19

 

El símbol de la gerra trencada

1 El Senyor em digué això: “Vés a cal terrisser i compra una gerra d’argila i, amb els ancians del poble i dels sacerdots,
2 surt cap a la vall de Benhinnom, que és a l’entrada del portal de la Terrissa, i allà proclama les paraules que et comunicaré.
3 Els diràs: Escolteu l’oracle del Senyor, reis de Judà i habitants de Jerusalem. Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Mireu, jo faig venir una calamitat tan gran sobre aquest lloc que a qualsevol que ho senti li retrunyiran les orelles.
4 Perquè m’han deixat, han profanat aquest lloc, han cremat encens a d’altres déus que ni ells ni els seus avantpassats ni els reis de Judà mai no havien conegut, i han omplert aquest lloc de sang d’innocents.
5 I han construït santuaris a Baal per cremar-hi els seus propis fills com a holocaust, cosa que jo no els havia manat ni els n’havia parlat, ni m’havia passat mai pel cap.
6 Per això vindran dies –ha dit el Senyor– que aquest lloc ja no es dirà més Tófet, ni vall de Benhinnom, sinó vall de la Mortaldat.
7 Faré fracassar els plans de Judà i de Jerusalem, i els faré caure sota l’espasa davant dels seus enemics, a les mans dels qui els volien matar, i deixaré els seus cadàvers com a menjar per a les aus del cel i per a les bèsties salvatges.
8 Convertiré aquesta ciutat en motiu d’estranyesa i de burla; tothom qui hi passi quedarà atònit i xiularà veient les seves destrosses.
9 Els faré menjar la carn dels seus propis fills i filles; i, per causa del setge i per la precarietat que els imposaran els seus enemics i els qui els volen exterminar, es menjaran els uns als al- tres.
10 Dit això, trencaràs la gerra a la vista dels teus acompanyants,
11 i els diràs: Això diu el Senyor Totpoderós: Així mateix trencaré aquest poble i aquesta ciutat, com qui trenca una gerra de terrisser, que no es pot recompondre. Hauran de fer els enterraments al Tófet, per manca d’altre lloc on enterrar.
12 Això faré amb aquest lloc –diu el Senyor– i amb els seus habitants, fins a deixar aquesta ciutat igual que el Tófet.
13 Les cases de Jerusalem i les cases dels reis de Judà quedaran impures com el recinte del Tófet, totes les cases on, dalt del terrat, s’ha cremat encens a tot l’estol del cel i s’han vessat libacions a déus estranys.”
14 Jeremies, quan tornava del Tófet, on el Senyor l’havia enviat a profetitzar, es va plantar a l’atri del temple del Senyor i digué a tot el poble:
15 “Això diu el Senyor Totpoderós, el Déu d’Israel: Mireu, jo faig venir sobre aquesta ciutat i sobre totes les seves viles tot el mal que he anunciat contra ella; perquè s’han endurit per tal de no escoltar les meves paraules.”