ISAÏES

 60

 

 

La glòria de la nova Jerusalem

1 Alça’t fulgurant, perquè ha vingut la teva llum, i la glòria del Senyor ja clareja damunt teu.
2 Mira com la foscor cobreix la terra, i l’obscuritat, els pobles, mentre sobre teu s’eleva el Senyor i la seva glòria apareix al teu damunt.
3 Les nacions s’acostaran a la teva llum, i els reis, a la resplendor de la teva albada.
4 Alça els ulls i mira al teu entorn: tots aquests s’apleguen i vénen cap a tu; els teus fills arribaran de lluny, les teves filles, les portaran a coll.
5 Llavors tu ho veuràs i estaràs radiant; el teu cor bategarà i s’eixamplarà quan estenguin davant teu tots els tresors del mar i vingui a tu l’opulència de les nacions.
6 Una munió de camells et cobrirà, dromedaris de Madian i d’Efà; vindran tots els de Saba portant or i encens i proclamant les lloances del Senyor.
7 Aplegaran per a tu tots els ramats de Quedar, tots els moltons de Nebaiot estaran al teu servei, seran acceptats com ofrena al meu altar, i glorificaré el meu magnífic temple.
8 Qui són aquells qui volen com un núvol, com coloms cap al seu colomar?
9 Els països del mar que esperen en mi, amb les naus de Tarsis al davant, porten els teus fills de lluny, duen plata i or per amor al nom del Senyor, el teu Déu, i a causa del Sant d’Israel, que t’ha glorificat.
10 Gent estrangera reconstruirà les teves muralles, i els seus reis et serviran; perquè si bé en la meva ira t’he castigat, en la meva benevolència m’he compadit de tu.
11 Les teves portes estaran sempre obertes, no es tancaran ni de nit ni de dia, per deixar que entrin dins teu les riqueses de les nacions i els seus reis amb el seu seguici.
12 La nació o reialme que no et vulgui servir desapareixerà; serà totalment exterminada.
13 L’esplendor del Líban vindrà cap a tu, xiprers, avets i pins, a fi d’ennoblir el lloc del meu santuari; i jo faré gloriós l’escambell dels meus peus.
14 I vindran a tu, amb reverència, els fills dels teus opressors, i es prosternaran als teus peus tots els qui et menyspreaven, i t’anomenaran: “Ciutat del Senyor”, la “Sió del Sant d’Israel”.
15 En comptes de ser una abandonada, una que defugien els vianants, et convertiré en un orgull perpetu, en l’alegria de totes les generacions.
16 Et nodriràs amb la llet de les nacions, xuclaràs els pits dels reis, i sabràs que jo, el Senyor, sóc el teu Salvador, i que el teu redemptor és el Fort de Jacob.
17 En lloc de bronze portaré or, i en lloc de ferro portaré plata; en lloc de fusta, bronze, i en lloc de pedres, ferro. Com a magistrat, instituiré la pau, i com a governant, el dret.
18 No se sentirà parlar més de violència al teu país, ni de devastació i ruïna dins el teu territori; a les teves muralles anomenaràs “Salvació”, i a les teves portes, “Lloança”.
19 No necessitaràs mai més que el sol et faci de llum diürna, ni que la claror de la lluna t’il·lumini de nit, ja que tindràs el Senyor per llum eterna i el teu Déu per resplendor.
20 El teu sol no es pondrà ja més ni minvarà la teva lluna, perquè el Senyor serà la teva llum eterna i s’hauran acabat els teus dies de dol.
21 I el teu poble, tots ells justificats, posseiran la terra per sempre; seran el rebrot de la meva plantació, l’obra de les meves mans, per manifestar la meva glòria.
22 El més petit es convertirà en un miler, i el menut, en una nació poderosa. Jo, el Senyor, m’apressaré a complir-ho al seu moment.