ISAÏES

 55

 

Misericòrdia gratuïta per a tothom

1 A tots els assedegats: veniu cap a l’aigua, i els qui no teniu diners, veniu, compreu i mengeu! Sí, veniu i compreu sense diners i sense preu, vi i llet.
2 Per què gasteu els diners en allò que no és aliment i el vostre jornal en allò que no satisfà? Escolteu-me bé i menjareu bons aliments, i la vostra ànima es delectarà en menjars sucosos.
3 Feu atenció i veniu a mi, escolteu i la vostra ànima viurà. Jo faré amb vosaltres un pacte etern, les misericòrdies promeses a David.
4 Mira, el vaig posar com a testimoni per als pobles, com a cap i preceptor de les nacions.
5 També tu cridaràs una nació que no coneixies, i nacions que no t’han conegut correran cap a tu a causa del Senyor, el teu Déu, i del Sant d’Israel que t’ha honorat.
6 Busqueu el Senyor, mentre se’l pot trobar; crideu-lo, mentre és a prop.
7 Que l’impiu abandoni el seu camí, i l’home malvat, els seus pensaments; que tornin vers el Senyor, que tindrà misericòrdia d’ells, vers el nostre Déu, que és generós a perdonar.
8 Perquè els meus pensaments no són els vostres pensaments, ni els vostres camins no són els meus camins, diu el Senyor.
9 Així com el cel és més elevat que la terra, així són més elevats els meus camins que els vostres camins, i els meus pensaments, més que els vostres pensaments.

Efectivitat de la paraula de Déu

10 Tal com la pluja i la neu baixen del cel i no hi tornen, sinó que reguen la terra i la fecunden perquè doni llavor al sembrador i aliment a qui el necessita,
11 així és la paraula que surt de la meva boca: no tornarà a mi de buit, sinó que farà el que jo vull i acomplirà allò que li he encomanat.

Retorn joiós

12 Sí, sortireu amb alegria, i en pau sereu conduïts. Les muntanyes i els turons esclataran en crits de joia davant vostre, i tots els arbres dels camps aplaudiran.
13 En lloc d’espines creixerà el xiprer, i en lloc dels esbarzers, la murtra; i això serà un títol de glòria per al Senyor, un senyal per sempre, que no serà esborrat.