ISAÏES

 12

 

 

Cant d’acció de gràcies

1 Aquell dia diràs: “Et lloaré, Senyor! Estaves irritat contra mi, però t’ha passat l’enuig i m’has tornat la pau.
2 Mireu, Déu és el meu salvador; confiaré en ell i no tindré cap temença. El Senyor és la meva fortalesa i la meva protecció. Ell ha estat la meva salvació!”
3 Amb alegria pouareu aigua de les fonts de salvació.
4 I aquell dia direu: “Doneu gràcies al Senyor, proclameu el seu nom, feu conèixer entre els pobles les seves gestes. Recordeu que el seu nom és excels!
5 Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses; que això sigui conegut per tota la terra!
6 Crideu ben fort i canteu plens de goig, habitants de Sió, perquè és gran enmig vostre el Sant d’Israel.”