HABACUC

 1

 

1 Profecia revelada en visió al profeta Habacuc.

Queixa per la injustícia

2 ¿Fins quan, Senyor, clamaré sense que m’escoltis, et cridaré a causa de la violència, sense que tu em salvis?
3 Per què em fas veure la iniquitat i mires indiferent la maldat? L'opressió i la violència són davant meu, i tot són querelles i baralles.
4 Per això la llei queda paralitzada i les sentències no són conformes al dret, perquè el dolent assetja l’innocent, i així es perverteix la justícia.

Els caldeus, flagell de Déu

5 “Mireu les nacions i observeu: quedareu atònits, esbalaïts, perquè vaig a realitzar un prodigi, en els vostres dies, que no el creuríeu si algú us l’explicava.
6 Vet aquí que jo faig alçar els caldeus, poble cruel i fogós, que recorrerà el món de l’un cap a l’altre per apoderar-se de poblacions que no són seves.
7 És formidable i terrible, no té altre llei que la pròpia, ni altra autoritat que la seva.
8 Els seus cavalls són més ràpids que els lleopards, més àgils que els llops al capvespre; els seus cavallers avancen orgullosos, els seus genets vénen de lluny: volen com l’àguila que es llança sobre la presa.
9 Vénen plegats per lliurar-se al pillatge; l’avidesa dels seus rostres sembla el vent de l’est, apilen captius com si fossin sorra.
10 Es burlen dels reis i fan escarni dels prínceps, es riuen de tota fortalesa: fan un terraplè i la capturen.
11 Després es giren com el vent i se’n van. Esdevé culpable el qui de la seva força en fa un déu.”

Nova queixa del profeta

12 ¿No ets tu, Senyor, des de sempre, el meu Déu, el meu Sant? Tu que ets immortal! Tu, Senyor, els has fet sorgir per a fer justícia; tu, la Roca, els has destinat per a fer l’escarment.
13 Els teus ulls són massa purs per a contemplar el mal, ni poden veure la injustícia; per què, doncs, contemples indiferent els criminals i guardes silenci mentre el malvat engoleix els qui són millors que ell?
14 Tu tractes els humans com peixos del mar, com rèptils que no tenen amo.
15 A tots els pesquen amb el seu ham, els agafen amb la seva xarxa i els apleguen amb la seva teranyina. Per això s’alegren i s'enorgulleixen,
16 per això ofereixen sacrificis a la seva xarxa i cremen encens a la seva teranyina, perquè pel seu mitjà tenen abundant provisió i bon menjar.
17 ¿Per això han de seguir buidant la seva xarxa i exterminant contínuament els pobles sense compassió?