GÈNESI

 11 

 

                             

La Torre de Babel


1 Tota la terra feia servir un mateix llenguatge i tenia una sola parla.

2 Quan es van desplaçar des de l’orient, van trobar una plana al país de Xinar i s’hi van establir.

3 Llavors van dir entre ells: “Anem a fer maons i a coure’ls al foc.” Així el maó els va servir de pedra, i l’asfalt, de morter.

4 Després digueren: “Anem a edificar-nos una ciutat i una torre que tingui un pinacle fins al cel, i fem-nos un nom propi a fi que no ens disgreguem per tota la terra.”

5 I el Senyor Déu va baixar a veure la ciutat i la torre que els homes edificaven.

6 I digué el Senyor: “Heus aquí que tots ells formen un sol poble i tenen un mateix llenguatge. Si segueixen amb el que fan ja no hi haurà res que els impedeixi de dur a terme tot el que es proposin.

7 Anem, i allí mateix confonguem el seu llenguatge a fi que no es puguin entendre entre ells.”

8 Així, des d’aquell punt, el Senyor els va dispersar per tota l’extensió de la terra i van deixar de construir la ciutat.

9 D’aquí ve que s’anomeni Babel, perquè allà el Senyor Déu va confondre el llenguatge de tots els homes, i d’allà els dispersà per tota la superfície de la terra.


Els descendents de Sem


10 Aquests són els descendents de Sem: a l’edat de cent anys, Sem va engendrar Arfaxad, dos anys després del diluvi.

11 Sem va viure, després d’engendrar Arfaxad, cinc-cents anys, i engendrà fills i filles.

12 A l’edat de trenta-cinc anys, Arfaxad engendrà Xèlah.

13 Després d’engendrar Xèlah, Arfaxad visqué quatre-cents tres anys, i engendrà fills i filles.

14 A l’edat de trenta anys, Xèlah engendrà Èber.

15 Després d’engendrar Èber, Xèlah visqué quatre-cents tres anys, i engendrà fills i filles.

16 A l’edat de trenta-quatre anys, Èber engendrà Pèleg.

17 Després d’engendrar Pèleg, Èber visqué quatre-cents trenta anys, i engendrà fills i filles.

18 A l’edat de trenta anys, Pèleg engendrà Reú.

19 Després d’engendrar Reú, Pèleg visqué dos-cents nou anys, i engendrà fills i filles.

20 A l’edat de trenta-dos anys, Reú engendrà Serug.

21 Després d’engendrar Serug, Reú visqué dos-cents set anys, i engendrà fills i filles.

22 A l’edat de trenta anys, Serug engendrà Nahor.

23 Després d’engendrar Nahor, Serug visqué dos-cents anys, i engendrà fills i filles.

24 A l’edat de vint-i-nou anys, Nahor engendrà Tèrah.

25 Després d’engendrar Tèrah, Nahor visqué cent dinou anys, i engendrà fills i filles.

26 A l’edat de setanta anys, Tèrah engendrà Abram, Nahor i Aran.


Els descendents de Tèrah


27 Aquesta és la descendència de Tèrah: Tèrah engendrà Abram, Nahor i Aran. Aran engendrà Lot.

28 Aran va morir en vida del seu pare Tèrah, a la seva terra natal, a Ur dels caldeus.

29 Abram i Nahor prengueren muller: la dona d’Abram es deia Sarai; la dona de Nahor es deia Mildà, filla d’Aran i germana d’Iscà.

30 Sarai era estèril, no tenia fills.

31 Tèrah prengué el seu fill Abram, el seu nét Lot, fill d’Aran, i la seva nora Sarai, esposa del seu fill Abram, i tots junts van sortir d’Ur dels caldeus per dirigir-se cap a la terra de Canaan. Però, quan van ser a Haran van decidir de quedar-se allà.

32 I el temps que visqué Tèrah foren dos-cents cinc anys; i va morir a Haran.