GÈNESI

 10 

 

Els descendents de Noè. Les famílies de Sem, Cam i Jàfet


1 Aquesta és la descendència dels fills de Noè: Sem, Cam i Jàfet, amb els fills que els nasqueren després del diluvi:


Els fills de Jàfet


2 Fills de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Móixec i Tiràs.

3 Fills de Gómer: Aixquenaz, Rifat i Togarmà.

4 Fills de Javan: Elixà, Tarsís, els quetites i la gent de Rodes.

5 A partir d’aquests, es van dispersar per les regions marítimes de les nacions, pels respectius territoris, cadascun segons la seva llengua i segons el seu clan.


Els fills de Cam


6 Fills de Cam: Cuix, Misraim, Put i Canaan.

7 Fills de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Fills de Ramà: Sabà i Dedan.

8 Cuix engendrà Nimrod, que fou el primer cabdill de la terra.

9 Era un caçador valent afavorit pel Senyor. D’aquí ve la dita: “Com Nimrod, caçador valent afavorit pel Senyor.”

10 La seva dominació va començar amb Babel, Èrec, Acad i Calan, en terres de Xinar.

11 D’aquelles terres, es va estendre cap a Assur, on va edificar Nínive, Rehobot-Ir, Quèlah,

12 i també Ressen, entre Nínive i Quèlah, que és la capital.

13 Misraim va engendrar els de Lud, d’Anam, de Lehab, de Naftúah,

14 de Patrós, de Caslúah i de Caftor, d’on van sortir els filisteus.

15 Canaan va engendrar Sidó, el seu primogènit, i Het,

16 que fou l’avantpassat dels jebuseus, els amorreus, els guirgaixites,

17 els hivites, els arquites, els sinites,

18 els arvadites, els semarites i els hamatites. Després, les famílies dels cananeus es van dispersar.

19 La frontera dels cananeus anava des de Sidó, anant cap a Guerar, fins a Gaza; i tombant cap a Sodoma, Gomorra, Admà i Seboïm, fins a Leixa.

20 Aquests van ser els fills de Cam, segons els seus clans i les seves llengües, als seus territoris i a les respectives nacions.


Els fills de Sem


21 A Sem també li nasqueren fills; fou el pare de tots els fills d’Èber i el germà gran de Jàfet.

22 Fills de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud i Aram.

23 Fills d’Aram: Us, Hul, Guèter i Maix.

24 Arfaxad engendrà Xelàh, i Xelàh engendrà Éber.

25 A Éber li nasqueren dos fills: el nom del primer era Pèleg, perquè durant la seva època hi hagué una divisió a la terra; el seu germà s’anomenava Joctan.

26 Joctan va engendrar Almodad, Xèlef, Hassàrmavet, Jèrah,

27 Adoram, Uzal, Diclà,

28 Obal, Abimael, Saba,

29 Ofir, Havilà i Jobab. Tots aquests són fills de Joctan.

30 El seu territori comprenia des de Meixà, anant cap a Sefar, a la muntanya oriental.

31 Aquests foren els fills de Sem segons els seus clans i llengües, pels seus territoris i respectives nacions.

32 Aquest és el llinatge dels fills de Noè, segons el seu origen i les seves nacions. I d’ells es van dispersar els pobles per la terra després del diluvi.