EZEQUIEL

 44

 

 

Reglamentació cultual del temple

1 Després em va fer tornar de nou al pòrtic exterior del santuari, que mira a l’orient; era tancat.
2 I el Senyor em digué: “Aquest pòrtic restarà tancat. No serà obert i no hi passarà ningú, perquè el Senyor, el Déu d’Israel, hi ha passat; per això restarà tancat.
3 Si bé el príncep, en tant que príncep, s’hi podrà asseure per fer el seu àpat sagrat davant el Senyor. Entrarà pel vestíbul del pòrtic i sortirà pel mateix camí.”
4 Després em va portar pel pòrtic del nord cap a la façana del temple. Vaig mirar i vaig veure que la glòria del Senyor l’omplia, i em vaig abocar de cara a terra.
5 I el Senyor em digué: “Fill d’home, estigues atent, obre bé els ulls i para l’orella a tot el que jo et diré referent al conjunt de reglaments i lleis del temple del Senyor, i posa atenció a les admissions al temple i a les exclusions del santuari.
6 Diràs als rebels, a la casa d’Israel: Això diu Déu, el Senyor: Ja n’hi ha prou de totes les vostres abominacions, casa d’Israel!
7 I d’introduir gent estrangera, incircumcisos de cor i incircumcisos de carn, perquè estiguessin en el meu santuari, profanant el meu temple, quan m’oferíeu el pa, el greix i la sang. Heu trencat el meu pacte, amb totes les vostres abominacions.
8 No heu prestat atenció a les meves coses santes, sinó que heu posat, com a custodis del meu santuari, uns forasters en el lloc vostre.
9 Això diu Déu, el Senyor: Cap estranger, incircumcís de cor i incircumcís de carn, no entrarà al meu santuari; cap dels estrangers que viuen enmig dels fills d’Israel.

Sobre els levites

10 Quant als levites, que es van apartar de mi quan Israel se’m va allunyar per anar darrere els seus ídols, hauran de suportar el pes de la seva iniquitat.
11 Serviran en el meu santuari com a guardians de les portes del temple i encarregats dels serveis. Ells immolaran l’holocaust i el sacrifici per al poble, i estaran a la seva disposició per a servir-lo.
12 Ja que el van servir davant els seus ídols i van esdevenir una causa de maldat per a la casa d’Israel, per això jo alço la meva mà contra ells, diu Déu, el Senyor; i hauran de suportar el pes de la seva iniquitat
13 No s’acostaran a mi per exercir davant meu el sacerdoci ni s’aproparan a les meves coses consagrades, a les coses santíssimes, sinó que suportaran el pes de la seva ignomínia i de les abominacions que han comès.
14 Els he destinat, doncs, a les funcions de custòdia del temple, a totes les feines del seu servei, i a tot allò que hi calgui fer.

Sobre els sacerdots

15 Però els sacerdots levites, els fills de Sadoc, que feien les funcions de custòdia del meu santuari quan els fills d’Israel es van desviar de mi, aquests s’acostaran per servir-me i presidiran davant meu per presentar-me el greix i la sang, diu Déu, el Senyor.
16 Entraran al meu santuari i s’acostaran a la meva taula per servir-me; només ells s’encarregaran del meu ministeri.
17 Quan entrin pels pòrtics de l’atri interior, es posaran vestits de lli; i no portaran al damunt res de llana mentre exerceixen el seu ministeri dins els pòrtics de l’atri interior i dins el temple.
18 Es posaran turbants de lli al cap i roba interior també de lli; no es cobriran amb res que faci suar.
19 I quan surtin a l’atri exterior, l’atri on hi ha el poble, es trauran les vestidures que hauran portat en l’exercici del seu ministeri i les deixaran a les estances del santuari, i es posaran uns altres vestits per tal d’evitar perjudicar el poble amb les seves vestidures santes.
20 No s’afaitaran el cap ni es deixaran créixer la cabellera, sinó que portaran els cabells degudament tallats.
21 Cap sacerdot no beurà vi, quan hagi d’entrar a l’atri interior.
22 No prendran per muller cap dona viuda ni repudiada, sinó una donzella de la nissaga de la casa d’Israel, llevat que la viuda sigui viuda d’un sacerdot.
23 Ensenyaran el meu poble a distingir entre el que és sant i el que és profà, i a saber distingir entre el que és immund i el que és pur.
24 En els plets, ells faran de jutges; jutjaran segons el meu dret. També compliran totes les meves lleis i tots els meus estatuts referents a les meves festes solemnes; i santificaran els meus dies de repòs.
25 A més, no s’acostaran a cap cadàver, a fi de no contaminar-se; si bé pel pare o la mare, per un fill o una filla, per un germà o una germana soltera, podran contaminar-se.
26 Un cop s’hagi purificat, li comptaran set dies,
27 i el dia que entri al santuari, a l’atri interior, per complir-hi el seu ministeri, presentarà la seva ofrena pel pecat, diu Déu, el Senyor.
28 Tindran una heretat: jo seré el seu heretatge; i no els donareu cap més possessió, a Israel; jo sóc la seva possessió.
29 Menjaran de l’ofrena vegetal, de l’ofrena pel pecat i de l’ofrena per la culpa. També tota cosa que sigui consagrada a Israel serà per a ells.
30 Les primícies de tota mena, i tota ofrena alçada de tots els vostres presents, seran per als sacerdots. També donareu als sacerdots les primícies de tot el que molgueu, a fi que la benedicció reposi damunt la vostra casa.
31 Els sacerdots no menjaran cap animal mort o trossejat per una bèstia, tant si és d’ocells com si és de bestiar.