EZEQUIEL

 41

 

El santuari i el lloc santíssim

1 Després em va fer entrar dins el santuari i va amidar els pilars: feien sis colzades d’amplada per l’un costat i per l’altre: aquesta era l’amplada del tabernacle.
2 L’amplada de l’entrada era de deu colzades, i la dels costats de l’entrada, de cinc colzades a l’un costat i cinc a l’altre. Va amidar la seva llargada: feia quaranta colzades, i l’amplada, vint colzades.
3 Va entrar a l’interior i va amidar els pilars de l’entrada: dues colzades; l’entrada: sis colzades; i els costats de l’entrada: set colzades.
4 Va amidar la seva llargada: vint colzades; i la seva amplada: vint colzades, davant del santuari; i em digué: “Aquest és el lloc santíssim.”

Les cambres laterals

5 Després va amidar el mur del temple: feia sis colzades de gruix; i les cambres laterals, quatre colzades d’amplada, tot al voltant del temple.
6 Les cambres laterals formaven tres pisos, l’una sobre l’altra, en nombre de trenta a cada pis. A la paret del temple hi havia repeus tot al voltant, a fi que les cambres laterals hi descansessin i no estiguessin engalzades a les parets del temple.
7 Les dimensions de les cambres laterals s’engrandien progressivament a mesura que es pujava de pis a pis, perquè l’escala de cargol del temple anava cada cop més amunt, tot al seu voltant; per això el temple tenia més amplada a la part de dalt. Del pis inferior es pujava al pis del mig, i d’aquest, al superior.
8 I vaig veure que el temple descansava sobre una base tot al voltant. Els fonaments de les cambres laterals amidaven una canya sencera de sis colzades, fins l’angle.
9 El gruix de la paret exterior de les cambres laterals era de cinc colzades, igual a l’espai lliure de les cambres laterals del Temple,
10 i entre les cambres hi havia una amplada de vint colzades per tot el voltant.
11 L’entrada de cada cambra lateral donava a l’espai lliure: una porta al nord i una porta al sud; i l’amplada de l’espai lliure era de cinc colzades per tot el voltant.

L’edifici occidental

12 L’edifici del davant de l’espai lliure, encarat cap a l’oest, tenia setanta colzades d’amplada; i la paret de l’edifici, per tot el voltant, tenia un gruix de cinc colzades i una llargada de noranta.
13 Va amidar el temple: feia cent colzades de llargada; i l’espai lliure, amb el seu edifici i les parets, també cent colzades de llargada.
14 I l’amplada de la façana del temple, amb l’espai lliure, pel costat oriental, feia cent colzades.
15 Va amidar la llargada de l’edifici enfront de l’espai lliure situat al seu darrere, amb les galeries a cada costat, i feia cent colzades.

Ornamentació interior

El santuari, la part interior, els pòrtics de l’atri,
16 els llindars, les finestres d’espitllera i les galeries que volten aquelles tres parts oposades al llindar, tot era recobert de fusta per tot el voltant, des del paviment fins a les finestres, que eren cobertes amb gelosies.
17 I des del damunt de l’entrada fins al fons del temple, per dins i per fora, tot al voltant de les parets, segons les mides,
18 hi havia relleus de querubins i palmeres. Entre querubí i querubí, hi havia una palmera; i cada querubí tenia dues cares,
19 de manera que quedava una cara humana mirant cap a la palmera de l’un costat i una cara de lleó mirant cap a la palmera de l’altre. Tot l’àmbit del temple era fet així.
20 Des del paviment fins al damunt de l’entrada, hi havia relleus de querubins i palmeres, com també a tota la paret del santuari.
21 Els muntants de les portes del temple eren quadrats. Enfront del lloc Sant hi havia una mena de cosa semblant
22 a un altar de fusta, de tres colzades d’alçada per dues de llargada. També eren de fusta els seus angles, la base i les parets. I em digué: “Aquesta és la taula que hi ha davant del Senyor.”

Les portes

23 El temple i el santuari tenien dues portes dobles;
24 les dues portes tenien dos batents i dues planxes plegables en cada una de les portes.
25 Sobre cada un dels batents de les portes del temple hi havia esculpits querubins i palmeres, com els relleus que hi havia a les parets, i a la façana del vestíbul hi havia una barbacana de fusta per la part de fora.
26 Als costats del pòrtic hi havia finestres amb gelosies i palmeres a banda i banda, com també a les cambres laterals del temple i a les barbacanes.