EZEQUIEL

 36

 

Restauració futura d’Israel

1 “Ara tu, fill d’home, profetitza a les muntanyes d’Israel i digues: Muntanyes d’Israel, escolteu l’oracle del Senyor!
2 Això diu Déu, el Senyor: L’enemic ha dit contra vosaltres: Molt bé! Fins les altures eternes han esdevingut possessió nostra!
3 Per tant, profetitza i digues: Això diu Déu, el Senyor: Ja que heu estat devastades i heu estat engolides de tots cantons per convertir-vos en propietat del residu de les nacions, i heu estat el motiu d’enraonies i difamació de la gent,
4 per això, muntanyes d’Israel, escolteu l’oracle de part de Déu, el Senyor. Això diu Déu, el Senyor, a les muntanyes, als turons, als torrents, a les valls, a les ruïnes i a les ciutats abandonades que han servit de botí i d’escarni a les nacions que són al voltant.
5 Déu, el Senyor, els ha dit: Sí, en la meva furibunda gelosia he parlat contra les nacions que han quedat i contra tot Edom, que s’han apropiat de la meva terra, amb el cor ple d’alegria i l’ànima plena de menyspreu, per a espoliar-la com a presa.
6 Per això, profetitza a la terra d’Israel; digues a les muntanyes i als turons, als torrents i a les valls: Això diu Déu, el Senyor: Heus aquí que, ple de zel i d’indignació, he parlat a causa de l’ultratge que heu hagut de suportar de les nacions.
7 Per tant, Déu, el Senyor, diu això: He jurat, a mà alçada, que les nacions que són al voltant vostre hauran de suportar el seu oprobi.
8 I vosaltres, muntanyes d’Israel, fareu brotar les vostres branques i donareu fruits per al meu poble d’Israel, que aviat tornarà.
9 Perquè jo estic per vosaltres; em giro cap a vosaltres i sereu conreades i sembrades.
10 Jo faré créixer la vostra població, tota la casa d’Israel sencera; les ciutats seran habitades i les ruïnes, reconstruïdes.
11 Faré que abundi la gent i el bestiar: seran nombrosos i fecunds; us poblaré, tant com éreu antigament, i us donaré millor benestar que el que teníeu a les primeries. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor.
12 Conduiré cap a vosaltres la gent, el meu poble d’Israel; ells et posseiran i seràs la seva heretat, i no tornaràs més a deixar-los sense descendència.
13 Això diu Déu, el Senyor: Per tal com diuen de vosaltres: Ets una devoradora d’homes i has privat de fills la teva nació;
14 per això, ja no devoraràs més homes ni privaràs més de fills la teva nació, diu Déu, el Senyor.
15 Tampoc no permetré que tornis a sentir els insults de les nacions, ni tornaràs a suportar el vituperi dels pobles, ni privaràs de fills la teva nació. Oracle de Déu, el Senyor!”

La bondat de Déu restableix Israel

16 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
17 “Fill d’home, quan la casa d’Israel habitava la seva terra, la va contaminar amb el seu comportament i amb les seves accions. La seva conducta, davant meu, era tan immunda com la impuresa d’una menstruació.
18 Per això vaig abocar la meva indignació damunt d’ella, a causa de la sang que havien escampat pel país i perquè l’havien profanat amb els seus ídols.
19 Els vaig dispersar entre les nacions i els vaig escampar pels pobles; els vaig castigar segons la seva conducta i d’acord amb les seves accions.
20 I quan van arribar als països on anaven, van profanar el meu sant nom fent que es digués d’ells: Aquests són el poble del Senyor, que han hagut de sortir de la seva terra!
21 Però jo em vaig sentir dolgut en el meu sant nom, que la casa d’Israel havia profanat entre les nacions on anava.
22 Per tant, digues a la casa d’Israel: Això diu Déu, el Senyor: No és per consideració a vosaltres que jo actuaré ara, casa d’Israel, sinó pel meu sant nom, que vosaltres heu profanat entre les nacions on heu anat.
23 Jo santificaré el meu gran nom, blasfemat entre les nacions, que vosaltres heu profanat enmig d’elles; i les nacions sabran que jo sóc el Senyor quan m’hauré santificat en vosaltres davant dels seus ulls, diu Déu, el Senyor.
24 Perquè jo us prendré d’entre les nacions, us recolliré d’entre tots els pobles i us portaré a la vostra pròpia terra.
25 Després espargiré damunt vostre aigua clara, i quedareu nets: us purificaré de totes les vostres immundícies i de totes les vostres idolatries.
26 Us donaré un cor nou i posaré un esperit renovat dins de vosaltres; trauré del vostre cos aquest cor de pedra i us donaré un cor de carn.
27 Infondré el meu Esperit en vosaltres i faré que camineu en els meus manaments, que guardeu les meves lleis, i que les poseu en pràctica.
28 Habitareu la terra que vaig donar als vostres pares; sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu.
29 Us deslliuraré de totes les vostres impureses. Aplegaré el blat i el multiplicaré, i no us faré passar més fam.
30 Faré que siguin abundants els fruits dels arbres i les collites dels camps, a fi que no hàgiu de suportar més l’oprobi de la fam entre les nacions.
31 Llavors us recordareu del vostre mal comportament i de les vostres obres que no eren bones, i sentireu fàstic de vosaltres mateixos per les vostres iniquitats i les vostres abominacions.
32 No es per consideració a vosaltres que jo actuaré ara, diu Déu, el Senyor. Sapigueu-ho bé! Avergonyiu-vos i humilieu-vos de la vostra conducta, casa d’Israel!”

L’exalçament d’Israel renovat

33 Això diu Déu, el Senyor: “El dia que us purificaré de totes les vostres iniquitats faré que les ciutats tornin a ser habitades i les ruïnes reedificades,
34 i la terra devastada tornarà a ser conreada, després d’haver estat una desolació als ulls de tots els qui hi passaven.
35 Llavors diran: Aquesta terra que era abandonada ha esdevingut igual que el jardí de l’Edèn, i les ciutats enrunades, desolades i enderrocades, són fortificades i habitades.
36 Les nacions que hauran quedat al vostre entorn sabran que jo, el Senyor, he reedificat el que era enderrocat i he replantat el que era devastat. Jo, el Senyor, ho he dit i ho compliré!”
37 Això diu Déu, el Senyor: “Encara acceptaré que la casa d’Israel em cerqui perquè els faci això; multiplicaré la seva gent com es multipliquen els ramats.
38 Com un ramat d’ovelles consagrades, com el ramat de Jerusalem en les diades solemnes, així les ciutats enrunades seran plenes de ramats humans. I sabran que jo sóc el Senyor.”