EZEQUIEL

 30

 

 

El dia del Senyor contra Egipte

1 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “Fill d’home, profetitza i digues: Això diu el Senyor: Crideu! Ai, aquell dia!
3 Perquè ja s’acosta el dia; sí, és a prop el dia del Senyor. Serà un dia de nuvolada, el temps de les nacions.
4 L’espasa caurà sobre Egipte i a Etiòpia hi haurà angoixa, quan les víctimes de l’espasa cauran a l’Egipte, quan li siguin arrabassats els seus tresors i els seus fonaments siguin destruïts.
5 Etiòpia, Put, Lud i tota la població mixta, amb Cub i els fills del país del pacte, tots alhora cauran amb ells víctimes de l’espasa.
6 Això diu el Senyor: Cauran els qui donen suport a l’Egipte, i serà abatuda l’altivesa del seu poder; des de Migdol fins a Assuan cauran dins d’ell per l’espasa, diu Déu, el Senyor.
7 I quedaran assolats enmig de països arrasats, i les seves ciutats seran comptades entre les ciutats desolades.
8 Llavors, quan hauré calat foc a l’Egipte i siguin destrossats tots els qui li donen suport, sabran que jo sóc el Senyor.
9 Aquell dia salparan en naus els missatgers que jo enviaré per aterrar els refiats etíops, i caurà l’angoixa damunt seu com en el dia d’Egipte. Vet aquí que ja arriba!
10 Això diu Déu, el Senyor: Jo acabaré amb la fastuositat d’Egipte per mitjà de Nabucodonosor, rei de Babilònia.
11 Ell i el seu poble, els més ferotges de les nacions, seran enviats a devastar el país, desembeinaran les espases contra l’Egipte i ompliran els país de cadàvers.
12 Deixaré eixuts els rius i lliuraré el país a mans de gent malvada, i l’Egipte, amb tot el que conté, serà destruït per mà d’estrangers. Jo, el Senyor, ho he decretat!”
13 Déu, el Senyor, diu això: “Destruiré també els ídols, i faré desaparèixer les imatges de Memfis. La terra d’Egipte deixarà de tenir príncep, i escamparé el terror per tot el país.
14 Devastaré Patrós, calaré foc a Tanis i executaré la sentencia contra Tebes.
15 Abocaré la meva còlera contra Pelúsium, el baluard d’Egipte, i exterminaré la població de Tebes.
16 Calaré foc a l’Egipte, Pelúsium es cargolarà de dolor, Tebes serà esbotzada, i els enemics s’apoderaran de Memfis en ple dia.
17 El jovent d’Heliòpolis i de Bubastis seran morts per l’espasa, i aquestes ciutats aniran al captiveri.
18 A Dafne s’enfosquirà el dia, quan jo hi esmicoli el jou d’Egipte i n’esborri l’altivesa del seu poder. El cobrirà la nuvolada, i la seva població anirà al captiveri.
19 Així executaré les sentències contra l’Egipte, i sabran que jo sóc el Senyor.”

El poder d’Egipte és destruït

20 Succeí que l’any onzè, el dia set del mes primer, vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
21 “Fill d’home, he trencat el braç del faraó, rei d’Egipte, i heus aquí que no li han embenat, a fi de guarir-lo, ni li han lligat el cabestrell perquè recobri la força d’empunyar l’espasa.
22 Per tant, Déu, el Senyor, ha dit: Mira, jo em poso contra el faraó, rei d’Egipte; li trencaré els braços, tant el bo com el fracturat, i faré que l’espasa li caigui de les mans.
23 Dispersaré els egipcis entre les nacions i els escamparé entre els pobles.
24 Enfortiré els braços del rei de Babilònia i li posaré a la mà la meva espasa, mentre que al faraó li destrossaré els braços i gemegarà davant d’ell, amb gemecs de moribund.
25 Sí, enfortiré els braços del rei de Babilònia, mentre que els del faraó perdran la força. Llavors, quan posi la meva espasa a la mà del rei de Babilònia i ell l’estengui contra el país d’Egipte, sabran que jo sóc el Senyor.
26 Dispersaré els egipcis entre les nacions i els escamparé entre els pobles; i tots sabran que jo sóc el Senyor!”