EZEQUIEL

 25

 

 

Oracle contra els ammonites

1 Vaig rebre una revelació del Senyor que deia:
2 “Fill d’home, gira’t de cara els ammonites i profetitza contra ells.
3 Digues-los: Escolteu l’oracle de Déu, el Senyor! Això diu Déu, el Senyor: Per tal com heu dit: Molt bé!, a propòsit del meu santuari, quan era profanat, de la terra d’Israel, quan era devastada, i de la gent de Judà, quan era deportada,
4 per això, jo et donaré en possessió als fills d’Orient, i ells establiran dintre teu els seus campaments i hi faran estada; es menjaran els teus fruits i es beuran la teva llet.
5 I convertiré Rabà en un pasturatge de camells i el país dels ammonites serà una pleta d’ovelles, i sabreu que jo sóc el Senyor.
6 Perquè Déu, el Senyor, diu: Per tal com aplaudies i saltaves d’alegria amb tot el menyspreu de la teva ànima a cos–ta de la terra d’Israel,
7 per això, heus aquí que jo estendré la meva mà contra tu i et lliuraré a les nacions perquè et saquegin, t’extirparé d’entre els pobles i et faré desaparèixer d’entre els països. Et destruiré, i sabràs que jo sóc el Senyor!”

Oracle contra Moab

8 Això diu Déu, el Senyor: “Per tal com Moab i Seïr han dit: Mireu, la casa de Judà és com qualsevol altra de les nacions,
9 heus aquí que jo obriré el costat de Moab pel cantó de les ciutats, des de les seves ciutats frontereres, les joies del país: Betaieiximot, Baal-Meon i Quiriataim,
10 i les donaré en possessió als fills d’Orient, a més dels ammonites, a fi que, d’aquests, no en resti cap memòria entre les nacions.
11 També executaré la sentència contra Moab; i tots sabran que jo sóc el Senyor.”

Oracle contra Edom

12 Això diu Déu, el Senyor: “Pel comportament d’Edom, que s’ha venjat contra la casa de Judà i, amb la seva venjança cruel, s’ha fet greument culpable,
13 el Senyor Déu ha dit: També jo estendré la meva mà contra Edom, i li exterminaré homes i bèsties i el convertiré en un desert: des de Teman fins a Dedan, cauran víctimes de l’espasa.
14 Posaré la meva venjança contra Edom en mans del meu poble d’Israel; ells el tractaran d’acord amb la meva còlera i el meu furor, i coneixeran la meva venjança. Paraula de Déu, el Senyor.”

Oracle contra els filisteus

15 Això diu Déu, el Senyor: “Per tal com els filisteus s’han venjat i han executat la seva venjança cruel amb menyspreu i animositat, moguts per la rancúnia permanent,
16 per això Déu, el Senyor, ha dit: Mireu, jo estendré la meva mà contra els filisteus i exterminaré els quereteus, i faré desaparèixer la resta dels qui habiten a la riba del mar.
17 Executaré contra ells terribles venjances amb furiosos escarments; i llavors, quan descarregui la meva venjança damunt d’ells, sabran que jo sóc el Senyor.”